Et mål er nået, nye opgaver venter

GODT ÅR: 2002 blev rig på resultater for Aars Kommune. Og det bliver 2003 også - hvis det går som undertegnede og Venstre ønsker. Aars Kommune er en veldrevet kommune med en dygtig stab af engagerede medarbejdere. Vi ligger traditionelt i top 50 blandt de billigst drevne kommuner, ud af 275 i alt - og der skulle vi gerne blive. Det betyder, at byrådet hele tiden skal foretage prioriteringer og omfordeling af midler fra områder, hvor behovet ikke er så stort længere, til områder, hvor behovet vokser. Det er en nødvendig øvelse, hvis vi også i fremtiden ønsker velfærdssamfundet bevaret, og hjælpen givet til de svageste. Skole-, fritids- og ældreområdet, hvor Venstre sidder på formandsposterne, har været i centrum i 2002. Ældrecentrene Solvang, Østermarken samt Hornum-Ulstrup bliver i de kommende år ombygget og renoveret. På skoleområdet har vi bl.a. indviet en længe ventet SFO- bygning ved Østermarkskolen, men specielt Aars Skole har krævet meget tid. Efter mange års diskussioner og stakkevis af planer, har personalet og eleverne nu endelig udsigt til bedre forhold. I sammen forbindelse vedtog byrådet at arbejde videre med finansieringen af en tvillingehal ved Østermarkhallen, så vi i stedet for to enkeltstående haller i Aars by, nu får et center bestående af to haller, samt gymnastik-, idræts- og klubfaciliteter. Som ny formand for Skole- og Kulturudvalget vil jeg ikke lægge skjul på, at jeg er meget tilfreds med, at vi nu endelig fik landet de sager. I de kommende år vil der også være mange store opgaver at tage fat på: Færdiggørelsen af skoleudbygningsplanerne for hele kommunen står højt på listen. Det nye folkeskoleforlig, som undervisningsminister Ulla Tørnæs fik på plads med et bredt flertal, skal udmøntes. De sidste rester af 68'er pædagogikken skal luges ud. Ældre og handicappede får øget valgfrihed mellem forskellige former for rengøring, mad, pleje og omsorg. Erhvervsudviklingen skal i fokus. Gennem målrettede initiativer i udviklings- og erhvervsråd skal vi sikre, at Aars Kommune udnytter det iværksætterpotentiale, der dukker op, så vi også får flere virksomheder. Gennemførelsen af Aars Kommunes trafiksikkerhedsplan. Debatten om en fremtidssikret kommune- og amtsstruktur skal gøres stadig mere konkret. Kommuneplanen skal vedtages i det kommende år, men først efter en bred folkelig debat, hvor alle har mulighed for at lufte deres visioner og sætte ord på de ønsker, de har for det lokalområde, de er en del af. For Venstre har samarbejde altid været et vigtigt redskab for at nå de rigtige mål for Aars Byråd og kommunen som helhed. Det skal det også være i fremtiden - men det er vigtigt at få holdninger og forskelle frem i det politiske landskab, netop for at få flere ideer og løsningsmuligheder, så vi får den bedste udnyttelse af borgernes skattekroner. Respekt for hinanden og hinandens holdninger er en vigtig egenskab, når arbejdet med budget 2004 går i gang. Og der bliver brug for alle gode ideer og nytænkning i det kommende år. Forkortet af red.