EMNER

Et mareridt for de syge

Af Birgitte Josefsen folketingsmedlem (V), sundhedsordfører, Hybenvej 62, 9700 Brønderslev og Vivi Kier folketingsmedlem (K), sundhedsordfører, Vindegade 100 C, 5000 Odense C.: SØVNDAL-DRØM: SF og S drømmer om et samfund som før år 2001. Dengang hvor patienterne var delt op i et A- og et B-hold, og hvor det kun var forbeholdt de meget velstillede at blive behandlet på et privathospital. Villy Søvndal mener, at regeringens politik fører til et mere splittet samfund. Vi spørger, om de 300.000 borgere, der er blevet behandlet på privatsygehus så er medskyldige i at skabe et splittet samfund i en Søvndalsk optik? I dag har alle borgere mulighed for at benytte sig af retten til at søge behandling i privat regi, hvis ventetiden er mere end en måned. Dvs. både den enlige mor men også direktøren kan kom hurtigere til. Det er for os at se en rigtig, fair og lige behandling. Desuden kommer patienterne hurtigere tilbage på arbejdspladsen. Vi bestemmer ikke, om en dårlig hofte med mange følgesmerter godt kan vente flere måneder, som den tidligere regering gjorde før 2001 og som Søvndal ønsker at komme tilbage til. Siden år 2001 er der tilført sundhedsvæsenet, hvad der svarer til 4000 ekstra kroner for hver eneste dansker hvert eneste år. Siden år 2001 er der ansat 3000 flere læger og 4000 flere sygeplejersker. Siden år 2001 er der gennemført 200.000 flere operationer - det svarer til 800 ekstra operationer hver eneste arbejdsdag året rundt! Som sundhedsordførere får vi lyst til at spørge danskerne, om det virkelig er tiden før 2001, de ønsker sig tilbage til? Det var tiden med alenlange ventelister, tiden, hvor kun de velhavende kunne få behandling på et privathospital, tiden, hvor der hele tiden kom nye skatter og afgifter. For os er disse kendsgerninger ikke en drøm - vi ser S og SF's drømme som rene mareridt fra en svunden tid.