Et medie-spøgelse?

TVANGÆGTESKABER:Socialminister Henriette Kjær vil styrke indsatsen over for tvangsægteskaber! Det er et smukt syn at se den kvindelige korstogsridder drage i felten på sin fyrige, hvide ganger. Men hvor stort er problemet – hvis det overhovedet er et problem? Jeg kan ikke bestride, at DFs propagandaminister, Søren Espersen, med sin usædvanlige politiske tæft, har fået mediernes søgelys rettet mod de såkaldte tvangsægteskaber. Og selv i den mest hule propagandaløgn er der altid en kerne af sandhed. Men jeg tvivler på, at nogen har gjort sig den ulejlighed at undersøge det såkaldte problems omfang. Sandsynligvis hviler mediespøgelset på indtryk fra socialarbejdere på krisecentre, og trods deres oprigtighed og engagement kan næppe have det nødvendige overblik. Jeg skal blot minde om, som en analogi, at da mediehetzen vedrørende pædofile pædagoger gik højest, blev der rejst 71 sager. Kun 1 (én) af disse viste sig at være holdbar! Nogenlunde det samme gjorde sig gældende for kvindelig omskærings vedkommende. Reelt havde ingen overblik på området, men mediedækningen ledte alligevel til en overflødig lovgivning. Bemærkelsesværdigt – i betragtning af at de nuværende regeringspartier, mens de var i opposition, besværede sig over tempoet i lovmaskinen. Det førte til lovsjusk, påstod de. Felttoget mod tvangsægteskaber har selvfølgelig mediemæssigt positive aspekter, thi hvem synes ikke, at indgåelse af ægteskab under tvang er forkasteligt? Henriette Kjær burde efter min opfattelse interessere sig betydeligt mere for konsekvenserne af regeringens politik på andre sociale områder. For eksempel at nedskæringer på de sociale ydelser fremmer kriminalitet – herunder også vold. Ikke mindst den såkaldte integrationsydelse! Det ville tjene medierne til betydelig større ære, såfremt de forholdt sig mere kritisk til politikernes propagandafelttog. Så svært kan det vel ikke være? I stedet synes medierne med Statsradiofonien i spidsen at gøre en dyd af at gebærde sig som dekapiterede høns!