EMNER

Et mere folkeligt EU?

Det ville være ikke så lidt af en tilsnigelse at påstå, at EU på noget som helst tidspunkt i de over 33 år, hvor Danmark har været medlem, har været noget, der minder bare den mindste smule om en del af den danske dagligdag. Tendensen er vel nok tydeligst, når vi fra tid til anden har skullet stemme om en ny traktat, men såmænd også når vi har skullet vælge kandidater til det stadig mere magtfulde Europa-parlament. For ingen kan som danskere få en hvilken som helst nok så banal afstemning om ændringer i en ny traktat i forhold til den forrige til at handle om for eller imod EU - som om hver gang skal være den sidste. Og som om vi hver gang er i færd med at haste mod udgangen. Derfor kunne det også godt se ud, som om EU’s selverklærede tænkepause som følge af først det franske, siden det hollandske nej til forfatningstraktaten for et års tid siden, er blevet anvendt til: Ingen verdens ting! I hvert fald på det folkelige plan og mand og mand imellem. Blandt politikerne er det en helt anden sag. Her er tænkepausen af indlysende grunde blevet anvendt til at udtænke en strategi for, hvordan ikke bare Danmark, men hele EU kommer videre efter det dobbelte nederlag sidste forår. Først og fremmest har statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) unægteligt noget af en pointe ved at påpege, at EU fremover skal ”være meget bedre til at fokusere på de områder, der vedkommer borgerne, i stedet for at være så optaget af sig selv og sine institutionelle rammer”. For der har tydeligvis været et element af noget sært indadvendt over EU i de forholdsvis mange år, hvor unionen har haft travlt med at udvide og tage nye medlemslande ind. Derfor ligger det også lige for at ændre kursen i EU, så den handler mindre om stort anlagte politiske projekter i familie med forfatningstraktaten - og mere om de rent konkrete resultater, så det måske en dag går op for borgerne i EU, hvad de kan vinde ved et stadig tættere og mere forpligtende samarbejde. På weekendens folkehøring om EU har Anders Fogh Rasmussen blandt meget andet gjort sig til talsmand for at forlænge EU’s tænkepause til næste år. Indtil da må der udtænkes en plan for at få “EU ned i øjenhøjde”, sådan som et af de nordjyske medlemmer af Europa-parlamentet, Ole Christensen (S), før har slået til lyd for.