Haiti

Et mirakel

HAITI:Der skal nok være mange, for hvem Guds kærlighed er skjult på Haiti. Og dem, der mener, at ulykker, sygdom og tidlig død er Guds straf. Jesus afviser denne tankegang. Det afgørende beror på omvendelsen, i hvilken forholdet til Jesus etableres, for "han kender dem, der hører ham til." Det kan være forklaringen på miraklet i Haiti, og et resultat af bøn, fordi Jens Tranum Kristensens blev reddet. Gud er virkelig - og påvirkelig.