Et møde, der vil berøre mange borgere

Det er store beslutninger, politikerne skal træffes på byrådsmødet torsdag aften

Lokalpolitik 21. marts 2007 05:00

BRØNDERSLEV/DRONNINGLUND: Byrådsmødet torsdag aften bliver et møde, der kommer til at berøre mange borgere i Brønderslev Kommune. Det er nemlig mødet, hvor den seneste tids debatter bliver afgjort. I hvert fald rent politisk. Dagsordenen på hele 55 punkter indeholder nemlig mange af de helt store emner, som har optaget både borgere og politikere, og som har fyldt meget i medierne. Blandt andet Folkeskolerapporten, hvor spørgsmålet om 7. klasserne gemmer sig. Her skal politikerne blandt andet tage stilling til, om 7. klasserne skal flyttes - enten i år eller senere - eller om de får lov at blive, hvor de er. De skal også tage stilling til en ny timetildelingsmodel for skolerne. Rapporten har været i høring hele februar måned. En høring der viser, at de store skoler er for en flytning og en ny model for timetildeling, mens de små skoler stritter imod. Også spørgsmålet om, hvorvidt Brønderslev Kommune skal have en børnelæge, er på dagsordenen. Punket blev pillet af sidste byrådsmøde efter omtale i NORDJYSKE. Indstillingen fra sundhedsudvalget har dog ikke ændret sig. Udvalget anbefaler stadig, at der søges om dispensation til at ansætte sundhedsplejersker i stedet for en børnelæge. Forældre i Klokkerholm har siden Børne- og Ungdomsudvalget fremlagde en plan over den fremtidige organisering af børnepasningen i byen, været meget kritiske. Her foreslås der nemlig, at Børnehaven Kærnehuset nedlægges, og at børnene flyttes over i Anemonen. Om forældrenes modstand har virket, vil også vise sig på byrådsmødet. På grund af de mange - og omfattende - punkter er møde delt i to. Et af punkterne på dagsordenen er også et forslag om at holde to møder om måneden, fordi sagsmængden simpelthen er for stor.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...