Et mylder af liv i Trekroner Landsbycenter

TREKRONER:Bedømmelseskomiteen må være blevet lidt imponeret over al den aktivitet, der blev vist frem i Trekroner Landsbycenter, da skole, SFO, børnehave, fritidsklub, idrætsklub, spejdere og onsdagsklubben for pensionister i fællesskab gjorde hoserne grønne i det håb, at Trekroner bliver Årets Børneby i Nordjyllands Amt. Med Sanne Pedersen, som er medstifter af fritidsklubben, i spidsen gik turen med komiteen, der har amtsrådsmedlem Bent Pedersen (S) som formand, rundt i det efterhånden store kompleks af bygninger, der myldrede af liv. Især inden døre i hallen, da vejret ikke ligefrem indbød til beachvolley i bikini. Efterhånden som følget kom frem gennem skole, SFO, børnehave, idrætshal, klubhus og fritidsklub, overtog lederne af de forskellige institutioner og grupper ledelsen og fortalte om, hvordan tingene fungerer, både for sig selv og i samarbejde på tværs. Og komiteen kunne med egne øjne se, at der var masser af aktivitet. Også udendørs hos pensionisterne, der trodsede bygerne og spillede petanque i flere hold på en bane på stadion. - Trekroner Landsbycenter er et sted uden ret mange begrænsninger for brugerne, som skoleleder Jens Sørensen sagde. Både han og lederen af børnehaven, Bente Bech, kunne fortælle om et markant stigende børnetal, som har gjort det nødvendigt at finde nye løsninger for SFO'en og børnehaven. - Der er så mange børn meldt til børnehaven, at vi har lavet en ordning med at tage ud med et hold børn på skift til forskellige steder, gadekæret i Manstrup, spejdergrunden ved Bonderup, Haverslev Havn og en skurvogn i Skræm, fortalte Bente Bech bedømmelseskomiteen. Bent Pedersen oplyste, at komiteen straks efter besøget satte sig sammen for at finde en vinder af årets konkurrence, men at der absolut intet slipper ud før 25. september om formiddagen.