Lokalpolitik

Et nej er et ja til atovertage haven

Omkring 100 mennesker var samlet til debat i Nellemanns Have i weekenden. Men hvis de frivillige vil have indflydelse, må de i dialog med fonden, mener Erling Thomsen.

Omkring 100 mennesker var samlet til debat i Nellemanns Have i weekenden. Men hvis de frivillige vil have indflydelse, må de i dialog med fonden, mener Erling Thomsen.

SÆBY:Hvis politikerne siger nej til Nellemanns Fondens boligprojekt, så forpligter kommunen sig til at overtage haven. Det mener Erling Thomsen (UP). - Vi kan ikke forbyde en privat ejer af et privat område at opføre boliger. Især ikke når området i kommuneplanen er udlagt til boliger. Hvis vi siger nej, skal det ske af hensyn til almenvellets interesserer. I så fald vil der være tale om en ekspropriation, siger Erling Thomsen. Han tilføjer, at byrådet allerede en gang har afvist at købe Nellemanns Have, så dén løsning er ikke aktuel. - Nellemanns Have er ikke det eneste flotte stykke natur i Sæby Kommune. Og kommunen kan ikke overtage alle privatejede perler, blot fordi der er problemer. Hvis vi siger ja til en, siger vi i princippet ja til dem alle, siger Erling Thomsen Og dermed er sagen ude af byrådsmedlemmernes hænder, mener han. - Hvis boligprojektet skal droppes, må det ske i enighed mellem de frivillige og Nellemanns Fonden. Jeg vil da klappe af begejstring, hvis det sker. Men det kræver en bedre dialog mellem parterne. Og samtidig må de frivillige binde sig på en halt anden måde, end det hidtil har været tilfældet, siger Erling Thomsen.