Et nej fra amtet er vendt til kommunalt ja

Flertal i teknik- og miljøudvalg siger ja til at bygge på beskyttet fersk eng ved Teglværksvej i Brønderslev

BRØNDERSLEV:Amtet har sagt nej - nu siger kommunen ja. Et flertal i teknik- og miljøudvalget ønsker at give tilladelse til, at der på Teglværksvej i Brønderslev kan opføres et hus på et område, der udgør beskyttet fersk eng. Kommuner har overtaget en stor del af miljøopgaverne efter amterne er nedlagt. Og en af opgaverne er at vurdere, om der skal gives tilladelse til at bygge i miljøfølsomme områder. - Selvfølgelig er det ikke sådan, at fordi kommunerne overtager opgaven, så slækker vi på de krav, man med rette kan stille til mange områder, understreger formand for teknik- og miljøudvalget Karsten Frederiksen. - Men en af fordelene vil være, at man i kommunen er tættere på området, og dermed måske mere specifikt går ind og vurdere den enkelte sag i forhold til, hvad amtet tidligere har kunnet gøre, tilføjer formanden. I november fik ansøgeren afslag på sin ansøgning hos amtet, og den nye ansøgning er ifølge teknisk forvaltning identisk med ansøgningen til amtet - dog har borgeren reduceret det område, som han ønsker at bygge på, som er beskyttet naturområde. - Med den afgørelse, vi har truffet vedrørende byggeri på Teglværksvej, er der bestemt ikke et signal om, at vi ikke ønsker at have en lige så fast kurs på miljøområdet som tidligere. Det er alene et spørgsmål om, at vi mere specifikt ser på sagen. Den har været udsat, så vi kunne få mulighed for at besigtige stedet, og det drejer sig om et meget lille hjørne - cirka 300 kvadratmeter - som man kan sige er beskytte fersk eng. Og det er ud af et stort engområde. - Vi havde en del diskussion i udvalget, og et flertal er for, at man i den givne situation gav dispensation. Karsten Frederiksen (K), Søren Erik Nielsen (V) og Poul Pedersen (V) stemte for en dispensation, mens Johanne Trudslev Pedersen (S) og Ole Brun (S) stemte imod. - Det drejer sig om højst 300 kvm ud af et større engareal. Et flertal i udvalget har følt, at der er tale om en bagatelgrænse, tilføjer Karsten Frederiksen. - Vi ønsker i større udstrækning at kigge på den enkelte sag og har med denne afgørelse ikke lagt op til, at vi vil være generelt mere large på miljøområdet, end amtet har været. - Den borger, der ønsker at bygge, har i tilfælde af afslag tilbudt at vende huset anderledes på grunden, så det ikke berører den beskyttede eng. Vi er klar over, at sagen kan ankes og tabes - og derfor tilkendegiver vi over for lodsejeren, at vi ligeledes kan sige ja til den alternative placering. Hermed sinker vi ikke byggesagen.