Løgstør

Et nemt offer

ÆLDREPLEJE:Ang. plejehjem: Der har været episoder både før og efter Karen, men vel ingen så grove. Hun var et nemt offer for de præmenstruelle plejere, der skulle have egne fiaskoer minimerede, og det kan nok så mange henvisninger til de høje skyer ikke bagatellisere. Æret være Karens minde. Med den fart ældreplejen mekaniseres – sammenstuvningen af de såkaldte demente på rene torturgange – så skal ingen blive forbavsede, hvis gamle simpelt hen bare forsvinder. Og hvem ved, det vil velfærdsstatens udøvere vel også få pakket ind i godhedsgevandter. Så kan de sidde på deres flade, som det de er bedst til. Inga Simonsen Fischershave 1, Løgstør