EMNER

Et nødvendigt skridt for BAS

To piger sat af holdet i børneteaterforestilling

BRØNDERSLEV:- Vi har aldrig været i en sådan situation tidligere. Ordene kommer fra Pia Sindbæk fra bestyrelsen i Brønderslev Amatør Scene, efter at to piger er sat af holdet i et børnestykke, fordi de er udeblevet fra øvningen. Pia Sindbæk fortæller om sagsforløbet: - Børnegruppen begyndte 12. november 2002 og har mødtes hver tirsdag aften i BASaren. Inden jul var der en mere løs struktur. Efter nytår blev øvningen mere målrettet mod den fastlagte premiere i april. Der blev før jul aftalt i hvilke tre weekender i foråret. - Informationsniveauet er meget højt med enten telefonisk kontakt eller sedler til forældrene. Ingen af de øvrige børn har haft problemer med at finde ud, hvor og hvornår de skulle øve. - Vi må desværre konstatere, at de to piger kun har været tilstede på almindelige øveaftener en enkelt eller to gange siden starten af februar og slet ikke mødte op til øveweekenderne. - Vi har derfor draget den konklusion, at pigernes teaterinteresse nok ikke har den allerstørste opbakning fra hjemmefronten - en opbakning, som er nødvendigt. Pia Sindbæk siger, at den ferietur, som den ene piges mor har fortalt om, i sig selv har været et problem. - Men når holdet stort set hele tiden har måttet undvære to personer til to roller, så bliver man før eller siden nødt til at tage en beslutning. - Der er ikke tale om hovedroller, men som vi jo hele tiden fortæller børnene, er alle roller lige vigtige - selv den mindste lille replik har betydning for helheden. Et fodboldhold drager nok heller ikke i kamp med 10 mand. Den ene spillede en elverpige, som blandt andet skulle fremføre en sang med tilhørende dans sammen med tre andre elverpiger. - Koreografien er baseret på fire og ikke tre elverpiger. Man havde på det seneste valgt også at lade elver-moderen overtage den rolle. - Den anden spillede hunden med øjne så store som møllehjul. Det barn, som alligevel var stand-in de fleste gange, overtog rollen. - Der er selvfølgelig også brugt tid og penge på at sy kostumer til de to piger, så vi har bestemt ikke droppet deres deltagelse sådan bare uden videre. - En enkelt gang har vi selv sagt til pigen fra Vrensted, at hun gerne måtte blive hjemme en tirsdag, da den del af stykket med hendes rolle ikke ville blive øvet. - Vi havde sagen oppe på et bestyrelsesmødet, hvor beslutningen blev om at sætte pigerne af holdet blev truffet, fortæller Pia Sindbæk.