Overenskomster

Et nyt LO blev født

LO vil stoppe medlemsflugten ved at sætte det enkelte medlem i centrum

KØBENHAVN:”Lørdag den 8. februar er en historisk dag for LO-fagbevægelsen”. Formand Hans Jensen sparede ikke på de store ord, da han lørdag kunne konstatere, at de 20 medlemsforbund i LO-familien enstemmigt bakkede op om den store fornyelsesplan på LO's ekstraordinære kongres. En plan, der skal trimme LO til det 21. århundrede, rydde interne magtkampe af vejen, og sidst men ikke mindst stoppe medlemstilbagegangen. - Det her betyder ikke, at medlemmerne pr. automatik vil strømme til LO. Hvis vi ikke kommer ud og får forklaret, hvad vi har på hylderne, så får vi ikke flere medlemmer. Men det vigtige er, at medlemsforbundene nu har anerkendt grundlaget for det fremtidige arbejde med at rekruttere medlemmerne, sagde en tydeligt lettet og tilfreds LO-formand, da den enstemmige opbakning til fornyelsesplanen var en kendsgerning. En del af fornyelsesplanen er et nyt værdigrundlag, der betyder, at forbundene fremover skal arbejde for at sætte den enkelte i centrum uden at sætte de kollektive dyder over styr. - Medlemmerne forandrer sig. De melder sig ikke længere i fagbevægelsen som en rygmarvsreaktion. De er glade for det, vi har skabt. Men de vil ikke melde sig ind på grund af det, vi gjorde i går. De vil høre, hvad vi kan tilbyde i dag og forvente i morgen. Vi skal ikke tage ansvaret fra folk gennem kollektive regler, men skabe rammer for, at alle lønmodtagere kan tage ansvar på deres arbejdsplads, sagde Hans Jensen i sin tale til kongressen. Bortset fra enkelte talere, der mente, at der var sparet lidt for meget på ”solidariteten og klassekampen” i det ny LO, var der bred opbakning til LO-formanden. - Vi skal levere det, medlemmerne efterspørger, og i øvrigt lade være med at give dem gode grunde til at forlade os. Ellers frygter jeg, at vi inden for overskuelig fremtid må overlade det til sidste mand at lukke og slukke. Første skridt er taget i dag med fornyelsesplanen, det næste bliver at føre den ud i livet og bruge det nye grundlag i praksis, konstaterede HK's formand John Dahl. Formanden for Dansk Metal, Max Bæhring, fandt det nødvendigt at pointere, at det fortsat skal være fællesskabet og ikke egoismen, der skal være udgangspunktet for LO-fagbevægelsens arbejde. Han kunne heller ikke genkende billedet af et forældet LO, der kun har overlevet i kraft af fordums bedrifter. - Der foregår allerede utrolig meget fornyelse på de indre linier. Og jeg mener, at den seneste overenskomst, hvor vi nåede op på ni procent i pensionsbidrag og seks uger ferie er et eksempel på, at vi stadig er en kampbevægelse, der kæmper for forbedringer og er i stand til at levere dem her og nu. Så jeg kan kun sige slut op, vær med, til de unge, nærmest tordnede Max Bæhring. Hans Jensen og co. havde på forhånd sørget for at pille dramatikken ud af forestillingen, da LO's hovedbestyrelse lige op til den ekstraordinære kongres fik strikket et kompromis for løsningen af de såkaldte grænsestridigheder sammen, der kunne spises af både SiD og FOA (Forbundet af Offentligt Ansatte). De nye retningslinier skal forhindre opslidende kampe mellem LO-forbundene om de samme medlemmer, når for eksempel offentligt ansatte udliciteres til private arbejdsgivere, der i forvejen har en overenskomst med et andet LO-forbund, end det de kom fra. - Jeg tror ikke, at vi har fået løst alle de problemer, der er i grænsestridighederne. Men vi har fået nogle nye redskaber til at løse dem, som alle forbundene har forpligtet sig til at respektere. Og det er meget væsentligt, siger Hans Jensen. I første omgang er det lagt op til de stridende forbund selv at finde en løsning. Hvis det ikke kan lade sig gøre, indebærer de nye regler, at det i sidste ende bliver op til en dommer i et særligt grænseudvalg at afsige en dom, som forbundene skal rette sig efter. Sker det ikke, kan det udløse økonomisk sanktioner. LO's ny daglige ledelse, der erstatter det tidligere forretningsudvalg, kommer til at se således ud: John Dahl (HK), Poul Erik Skov Christensen (SiD), Lisbeth Knudsen (KAD), Max Bæhring (Metal), Dennis Kristensen (FOA), Kirsten Nissen (Socialpædagogernes Landsforbund), Arne Johansen (Forbundet Træ-Industri-Byg), Henry Holt Jochumsen (NNF), Hans Jensen (LO), Tine Aurvig Huggenberger (LO), Harald Børsting (LO), Ib Wistisen (LO). /ritzau/