Et nyt nej til ny skydebane i Kyllesbæk

Nævnet har atter sagt nej til ny skydebane - Nu skal den gamle miljøgodkendes

KYLLESBÆK:Der bliver ikke anlagt en ny skydebane ved Troldkærvej i Kyllesbæk. Det ligger fast efter, at Naturklagenævnet nu for anden gang har vendt tommelfingeren nedad - i praksis ved at træffe en afgørelse om, at den afgørelse, man traf i 2001, står ved magt. I 2001 ophævede Naturklagenævnet en dispensation, som Nordjyllands Amt har givet fra naturfredningslovens paragraf 3, så der kunne anlægges en ny tidssvarende skydebane vest for Troldkærvej. I 2001 begrundede Naturklagenævnet sin afgørelse med, at man ikke mente, at der var gjort nok for at undersøge, om en ny skydebane kan anlægges et andet sted i det nordvendsysselske - et sted, hvor området ikke er naturbeskyttet. I Kyllesbæk er hele det område, hvor skydebanen skulle være, et paragraf 3-område, og en del af området, hvor der kan ske nedfald af hagl, og sikkerhedszonen ved banen er desuden klitfredet. Den nye afgørelse i Naturklagenævnet er truffet efter, at både Skagen Kommune og Nordjyllands Amt har dokumenteret, at der har været arbejdet med at finde et nye egnet område til en flugtskydningsbanen siden 1990 og at man har forsøgt at finde andre egende områder i Skagen Kommune og o nabokommunerne uden held. Naturklagenævnet mener imidlertid stadig, at der må kunne findes et andet egnet område og fastholder derfor omstødelsen af amtets dispensation fra naturbeskyttelsesloven. Den nye skydebane skulle efter lokalplanen placeres umiddelbart vest for den eksisterende flygtskydningsbane i Kyllesbæk. - Der har været mange klager over støjgener fra den eksisterende bane, og disse gener kunne den nye bane have afhjulpet, men den løsning er altså ikke mulig, så derfor må vi nu til at se på miljøgodkendelsen for den gamle skydebane, siger teknik- og miljødirektør i Skagen Kommune, Mogens Hust. - Den eksisterende skydebane blev miljøgodkendt i 1996, men da der dengang og siden har været planer om at erstatte den med en ny skydebane, er det en ”hvilende” miljøgodkendelse, siger Mogens Hust. Skagen Kommune går nu i gang med at gøre miljøgodkendelsen ”aktiv,” så jægerne i kommunen også fremover har en skydebane, hvor de kan træne, og hvor nye jægere kan få den nødvendige skydeuddannelse. Desuden skal der ske en afklaring af, hvem der egentlig ejer det areal, hvor den gamle skydebane ligger. Mogens Hust oplyser, at der er tvivl om ejerskabet.