Et nyt universitet

Det danske universitetscenter i Kina etableres ved Det Kinesiske Videnskabernes Akademis Universitet på en helt ny universitetscampus nord for Beijing. Det ventes at få 300 kandidatstuderende. Hertil kommer 75 ph.d. studerende og 100 forskere ligeligt fordelt med halvdelen fra hvert af de to lande. Driften af det nye universitet beløber sig til ca. 100 millioner kroner om året, som finansieres af det kinesiske universitet, de danske universiteter og den danske stat i fællesskab. Centret skal lette adgangen til førende kinesiske forskningsmiljøer og gøre det smidigere at udveksle forskere og studerende mellem Danmark og Kina. Samtidig skal det sikre, at danske virksomheder i Kina får lettere adgang til medarbejdere, der også har indsigt i dansk forretningsforståelse og virksomhedskultur.