Et ønske om fred

Afmagten skal bekæmpes

AALBORG:- At holde en fredsgudstjeneste er en måde at bekæmpe afmagten på. Og en mulighed for den enkelte til eftertanke og for at sikre sig imod, at krigen går hen og bliver en daglig rutine. Hans Jacob Hansen, præst i Budolfi Kirke, har ligesom mange andre verden over et brændende ønske om fred i verden. Og ved en fredsgudstjeneste i går eftermiddag gik han sammen med kirkegængerne i forbøn for freden. - Vi havde allerede, inden krigen brød ud talt om, at vi ville holde kirken ekstraordinært åben den aften, det skete - selvom vi selvfølgelig til det sidste håbede på, at det ikke ville ske, siger Hans Jacob Hansen. Mange aalborgensere benyttede muligheden for at holde en privat andagt i kirken den aften, og mange tændte lys for håbet om fred. Kirken tilbød simpelthen at lægge rum til 5-10 minutters stilfærdig eftertanke og bøn. Og det er lidt det samme, der er hensigten med fredsgudstjenesten, der dog formede sig som en almindelig gudstjeneste med salmer, tekster fra Bibelen og prædiken - dog altsammen med et fælles omdrejningspunkt. Det tabte Paradis Hans Jacob Hansen havde valgt to tekster fra Bibelen som udgangspunkt for sin prædiken - dels teksten fra Det Gamle Testamente om Edens Have, som historisk ret præcist er placeret i området mellem floderne Eufrat og Tigris - lige midt i dagens krigshærgede Irak. Paradistanken fra dengang er således blevet forvandlet til sin modsætning, siger præsten. Desuden brugte han Jesu lildelseshistorie, specielt Jesu ord til den ene af de røvere, der blev korsfæstet sammen med ham: "Sandelig, i dag skal du være med mig i Paradiset". Det handler om begrebet det tabte paradis og om det kristne udsagn om, at der allligevel er et Paradis, selvom man er helt på spanden. Der er håb om et andet paradis end det konkrete i landet mellem floderne. Præsterne ved Budolfi holdt også en fredsgudstjeneste 13. september 2001 efter angrebet på World Trade Center. Dengang var amerikanerne ombølget af en verdensomspændende bølge af sympati og medfølelse, og kirken var propfuld til fredsgudstjenesten. - Nu er følelserne mere tvetydige, men ønsket om fred er lige så intenst i dag som dengang, siger Hans Jacob Hansen.