Et område på størrelse med Sjælland ramt af iltsvind

Forurening 28. september 2002 08:00

Århus, fredag /ritzau/ Iltsvindet i de danske farvande er den seneste måned forværret betydeligt og dækker nu et vandområde på størrelse med Sjælland. Situationen betegnes som den værste i over 25 år. Værst ramt er det centrale Øresund samt hele Bælthavet, der strækker sig i en linje fra Djursland over til Sjællands Odde og desuden omfatter det sydlige Kattegat, Storebælt, Lillebælt, Det Sydfynske Øhav og Lübeck Bugt. Især omkring Fyn er ilten mange steder helt forsvundet. Bortset fra det meste af Kattegat og en del lavvandede fjorde og kystvande er der de fleste steder den seneste tid sket en forværring af iltforholdene. Både Nordjylland, Århus, Viborg, Vejle, Sønderjylland og Fyns amter melder om områder med døde bunddyr. Desuden er der flere steder observeret det såkaldte "liglagen" og udvikling af svovlbrinte, lyder den dystre melding i årets 2. iltsvindsrapport fra Danmarks Miljøundersøgelser (DMU). - Det er alarmerende og det værste, vi har set, siden registreringen af iltsvind blev systematiseret i midten af 1970'erne. Fortsætter udviklingen, vil der i løbet af få uger være store vandområder, der er helt iltfri, og hvor bunddyrene vil dø totalt. Især Bælthavet er i farezonen, siger seniorrådgiver Gunni Ærtebjerg fra DMU./ritzau/

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...