Et område på størrelse med Sjælland ramt af iltsvind

Naturkatastrofer 28. september 2002 08:00

Århus, fredag /ritzau/ -------------------------------------- Der udsendes grafik til denne artikel. -------------------------------------- Iltsvindet i de danske farvande er den seneste måned forværret betydeligt og dækker nu et vandområde på størrelse med Sjælland. Situationen betegnes som den værste i over 25 år. Værst ramt er det centrale Øresund samt hele Bælthavet, der strækker sig i en linie fra Djursland over til Sjælland Odde og desuden omfatter det sydlige Kattegat, Storebælt, Lillebælt, Det Sydfynske Øhav og Lübeck Bugt. Især omkring Fyn er ilten mange steder helt forsvundet. Bortset fra det meste af Kattegat og en del lavvandede fjorde og kystvande er der de fleste steder den seneste tid sket en forværring af iltforholdene. Både Nordjylland, Århus, Viborg, Vejle, Sønderjylland og Fyns amter melder om områder med døde bunddyr. Desuden er der flere steder observeret det såkaldte "liglagen" og udvikling af svovlbrinte, lyder den dystre melding i årets 2. iltsvindsrapport fra Danmarks Miljøundersøgelser (DMU). - Det er alarmerende og det værste, vi har set, siden registreringen af iltsvind blev systematiseret i midten af 1970'erne. Fortsætter udviklingen, vil der i løbet af få uger være store vandområder, der er helt iltfri, og hvor bunddyrene vil dø totalt. Især Bælthavet er i farezonen, siger seniorrådgiver Gunni Ærtebjerg fra DMU til Ritzau. Situationens alvor understreges af, at der er tale om vandområder med forholdsvis stor dybde, og kraftig lagdeling af vandmasserne, og hvor der skal mere end frisk blæst til at vende ilt i vandet. - Derfor kræver det nærmest vind af orkanstyrke at få vandet tilstrækkeligt iltet. Det mest effektive vil være kraftig kuling fra sydvest, vest og nordvest. Dette vil presse iltrigt bundvand fra Skagerrak ind i Kattegat og videre til Øresund og Bælthavet og skubbe det gamle iltfattige bundvand op, hvor vinden vil sørge for, at det bliver iltet. I bedste fald kan situationen bedres betydeligt på tre dage med de rigtige vindforhold, men der er behov for en bedring meget snart, siger Gunni Ærtebjerg. Trods en snarlig bedring vil årets iltsvind efterlader skader, som det vil tage år at rette op. Det gælder f.eks. nord for Fyn, i Kalø Vig og dele af det sydlige Lillebælt. - Hvor bunddyrene er udslettet, taler vi tre-fem år, før dyrelivet er normaliseret. Problemet er så, hvis et nyt iltsvind de kommende år ødelægger udviklingen endnu engang. I Mariager Fjord, hvor iltsvindet var nærmest totalt i 1997, har dyrelivet de seneste år f.eks. været i bedring, men nu melder biologerne i området om, at en stor del af den muslingebestand, der gradvist er genopbygget, nu dør. Samtidig ser vi i år også iltsvind i områder, der plejer at være forskånet, så som omkring Samsø, siger Gunni Ærtebjerg. (forts.) /ritzau/

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...