Lokalpolitik

Et ordentligt menneske

Kaj Kjær , Boulevarden 1A, Aalborg, fylder søndag 70 år.

Ordholdende, flittig og beskeden er begreber, der bliver hæftet på Aalborgs tidligere borgmester Kaj Kjær. I morgen fylder han 70 år.

Ordholdende, flittig og beskeden er begreber, der bliver hæftet på Aalborgs tidligere borgmester Kaj Kjær. I morgen fylder han 70 år.

Han er på alle måder et ordentligt menneske. Sådan lyder skudsmålet fra folk, der har kendt Aalborgs tidligere borgmester Kaj Kjær gennem mange år. Og ret meget flottere karakteristik er det vel svært at opnå for en nordjyde fra sine landsmænd. I 16 år - fra 1982 til og med1998 - var han Aalborgs førstemand. Begreber som flittig, ordholdende og seriøs er nogle af dem, der bliver hæftet på Kaj Kjær, når talen falder på hans borgmesterperiode. En borgmester uden de helt store armbevægelser, men som formåede at samle både de politiske og administrative kræfter til gavn for Aalborg Kommunes udvikling. Kaj Kjær overtog borgmesterposten efter sin legendariske partifælle Marius Andersen, som blev tiltalt og dømt for at have modtaget et mosgrønt badeværelse som gave fra en kommunal leverandør. På de tidspunkt var Kaj Kjær 44 år og forholdsvis ny i jobbet som skolerådmand. Det var ikke ligefrem sådan, at Kaj Kjær gjorde krav på borgmesterposten. Snarere tværtimod. Men med især fagbevægelsens opbakning blev det altså ham, der kom til at stå i spidsen for Aalborg Kommunes udvikling fra tung industriby til et sted, hvor uddannelse og udvikling af moderne teknologi er i højsædet. Beskedenhed er et andet ord, der jævnligt er blevet hæftet på Kaj Kjær. At føre sig frem på de bonede gulve har aldrig været ham. Alligevel udfyldte han sine officielle pligter som borgmester med stor professionalisme. En undtagelse var, da han engang skulle besøge Aalborg franske venskabsby entibes som officiel gæst. Kaj Kjær havde købt et stykke kongeligt porcelæn som gave og lagt det forsigtigt mellem sit tøj i rejsekufferten. Da han åbnede kufferten på hotellet i Frankrig, var porcelænet gået i tusind stykker. Det lykkedes ham i hast at få købt en anden gave til sin franske kollea. Men da Kaj Kjær kom hjem til Aalborg, belærte fru Britta ham om, at det altså er for risikabelt at transportere kongeligt porcelæn i en almindelig kuffert. På landsplan blev Kaj Kjær kendt, da han i slutningen af 1990'erne foreslog, at der blev sat en effektiv stopper for tilgangen af somaliske flygtninge. Kaj Kjær satte spørgsmålstegn ved, om der var tale om ægte flygtninge. Han mente snarere, der var tale om "prinser og prinsesser", som blot var ude på at nasse på det danske samfund og sende penge hjem til familien. Kaj Kjær fortsatte som menigt medlem i byrådet, efter at han i 1998 frivilligt valgte at stoppe som borgmester. De sidste otte år beskæftigede han sig mest med de tekniske områder, indtil han ved det seneste byrådsvalg valgte at takke af efter 32 år i dansk politik. Han har dog ikke helt sluppet de offentlige hverv, idet han stadig sidder i bestyrelsen for NV Net Amba og NV Kraft A/S. Han har også - som gammel typograf - været aktiv i Dansk Typograf Forbund i Aalborg. Ellers fordriver Kaj Kjær i dag en del af tiden ved computeren og læse en masse bøger. Især biografier har hans store interesse. Men det, der interesserer Kaj Kjær allermest, er familien. Han ved ikke noget bedre, end når fru Britta og han får besøg af deres tre sønner, svigerdøtre og de seks børnebørn i sommerhuset i Furreby, hvor familien opholder sig en stor del af tiden. Fødselsdagen fejres også sammen med den nærmeste familie.