Et par millioner skiller V og S

:Skattestop og realvæksten holdes, men børnefamilier skal betale mere

Børnepasning 11. september 2002 08:00

SINDAL: Finansminister Thor Pedersen (V) er formentlig mere tilfreds med det budget, som ser ud til at skulle gælde for Sindal Kommune næste år, end tilfældet er hos en række forældre og ansatte i institutionerne. Mandag førstebehandlede kommunalbestyrelsen næste års budget, og det overholder aftalen mellem KL og regeringen, idet skatten holdes i ro, samtidig med, at man holder realvæksten under 0,7 procent. Samtidig skal kommunekassen bygges op med seks millioner kroner, som stammer fra den kontanthjælp, man er blevet tildelt af Indenrigsministeriet, da Sindal har status, som en særlig, vanskelig stillet kommune. 5,2 mio. kr. Der er merindtægter og besparelser på 5,2 mio. kroner, og det lokkede flere tilskuere end sædvanligt til mødet i kommunalbestyrelsen. Millionerne stammer nemlig blandt andet fra en stigning i forældrebetalingen, hvis man har børn i SFO. Der bliver tale om en enhedspris på 950 kroner. Samtidig skal alle skolebørn, hvoraf nogle passes i aldersintegrerede institutioner, rykkes over i SFO-regi, som har en lavere normering. Dermed får man en struktur for børnepasningen med dagpleje, børnehave og SFO, som man kender det fra Lendum og Astrup. En SFO-normering på 2,2 vil hovedsagligt ramme Fritidscentret, Solstrålen og Møllebakken i Sindal, som har højere normering end de tidligere puljeordninger i Mosbjerg, Hørmested og Lørslev. Ifølge borgmesteren er man endnu ikke færdig med at vurdere de fysiske/lokalemæssige konsekvenser, hvis forslaget vedtages, som det ser ud i øjeblikket. Forslag på vej - Der er behov for en kasseopbygning, bemærkede borgmesteren indledningsvis på mødet og henviste til, at man ikke kendte resultatet af en kommende udligningsreform. - Jeg havde gerne set, at der lå en enig indstilling fra økonomiudvalget, men det gør der desværre ikke, konstaterede Søren Risager (V), der også noterede, at der heller ikke var nogle ændringsforslag. S-gruppeformand Ivan Leth forsikrede dog, at der ville komme ændringsforslag på bordet, og det var langt fra det eneste, han havde på hjerte, da han fik ordet. - Det går i den forkerte retning. Det er besparelser, som rammer børn, skole og ældre. Der er ingen visioner for Sindal Kommune, og man tiltrækker ikke nye borgere ved at spare, sagde Ivan Leth, der tilføjede, at børnefamilierne ifølge ham betaler Venstres skattestop. Han fandt det også dybt kritisabelt, at man skærer elevstillinger væk, som ellers indgår i normeringen i ældreplejen. Ikke stolt Socialdemokraterne skulle angiveligt være villige til at finde omkring tre millioner kroner, så godt et par millioner skiller parterne, og det gab stod ifølge borgmesteren slet ikke mål med socialdemokraternes voldsomme udmeldinger. S påpegede dog, at det har kostet hjerteblod at deltage i besparelserne, så man kunne ikke uden videre regne med, at man bare kunne mødes på halvvejen, blev det sagt fra flere af socialdemokraterne. Flere gange blev det fremhævet i debatten, at de seneste seks års budgetter i Sindal Kommune er sprunget læk for omkring 30 millioner kroner. - Det er ikke noget, jeg er stolt af. Men jeg har det endnu dårligere med, at der er nogle, som ikke vil tage et ansvar, lød det fra borgmesteren, som også påpegede, at budgettet for 2001, hvor S og V indgik forlig, rent faktisk var det år, hvor det skred allermest, nemlig med omkring 11 millioner kroner. - Og der er væsentligt større besparelser i nabokommunerne, tilføjede han. Borgmesteren beskyldte også S-gruppeformanden for at tale "usandt", fordi det kun var enkelt-elementer, som Ivan Leth trak frem i stedet for at fortælle, at flere områder som helhed havde fået tildelt flere ressourcer. Låne-opfordring Borgerlistens Niels Regnar Sørensen opfordrede S og V til at stoppe skyttegravskrigen, og efter en hård debat lød der flere opfordringer til samarbejde, blandt andet fra Ole Eskesen, der dog også havde en lidt drilsk kommentar: - Lad os tage et lån, så vi skylder lige så meget væk som de andre kommuner, når vi bliver lagt sammen. Efter mandagens møde i kommunalbestyrelsen tør borgmesteren ikke at komme med noget bud på, om de kommende forhandlinger ender i forlig eller forlis. - Vi har ikke set en dyt fra socialdemokratiet i økonomiudvalget. De har bare taget forbehold. Men det lyder, som om, det er 2,2 millioner, der skiller os - det svarer til 0,8 procent, og det lyder ikke uoverkommeligt, siger borgmester Søren Risager (V).

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...