Et plus for energiforsyning og miljø

Vindmøller er et stort plus for Danmarks miljøprofil. I et netop indgået forlig med Socialdemokratiet, SF, de radikale og Kristendemokraterne har regeringen sørget for, at den grønne profil i Danmarks energiforsyning fastholdes og udbygges.

VINDMØLLER: To store hav-vindmølleparker ventes opført ved Horns Rev ved Esbjerg og ved Omø ud for Skælskør. Samtidig skrottes 900 gamle vindmøller, der er ineffektive og skæmmende for det åbne landskab. De nye hav-vindmølleparker vil - såfremt placeringen bliver som ønsket - give vækst og arbejdspladser i det sydlige Jylland og i det sydlige Sjælland, og betyde, at danske vindmøller formentlig fra 2007-2008 vil stå for 25 pct. af dansk elproduktion. Samtidig tages der yderligere skridt til en markedsorienteret energipolitik og liberalisering af energisektoren, hvis mål er at sikre forbrugerne frit valg af el-leverandør efter prisudbud. I denne del af aftalen indgår Dansk Folkeparti som forligsparti. I denne del af aftalen ryddes der op i de mange komplicerede særregler, som har forhindret en forretningsmæssig drift af energiselskaberne. Der sikres stabile rammer for investorer, og endelig er uklarhederne i kapitalforholdene i elsektoren ryddet af vejen, så der undgås retssager mellem staten og elselskaberne. Af hensyn til forsyningssikkerheden får staten det overordnede systemansvar og ansvar for transmission af el ud til forbrugerne. Selskaberne skal nemlig sikres lige vilkår via det overordnede elnet – hovedlandevejene i elforsyningen. Staten overtager derfor Eltra, Elkraft System og Elkraft Transmission fra netvirksomhederne med henblik på oprettelse af et nyt statsligt selskab EnergiNet Danmark Samlet set et afbalanceret og fremsynet energiforlig, som både branchen og forbrugerne kan være tilfredse med. Samtidig underbygges Danmarks førende stilling inden for miljøvenlig energiteknologi med mulighed for nye teknologiske landvindinger og forskning i ren energi.