EMNER

Et punktum i Anja-sagen

FARSØ:Der er i øjeblikket seks børn fra Farsø Kommune, der er tvangsanbragt uden for hjemmet. Kommunen har i øvrigt overholdt alle regler i forbindelse med de seks sager. Sådan lyder, kort fortalt, det svar, som Farsø Kommune netop har givet Folketingets Socialudvalg. Et medlem af rådet havde stillet spørgsmålet: "I forlængelse af den udtalte og berettigede kritik af Farsø Kommunes håndtering af tvangsfjernelsessagen vedrørende en stor pige, bedes ministeren fremsende oplysninger om, hvor mange børn der p.t. er tvangsanbragt af Farsø Kommune, hvor længe de har været anbragt, børnenes alder og om børnene er blevet hørt i forbindelse med deres sag." Spørgsmålet blev stillet anonymt, men det er sandsynligt, at spørgeren samtidig er medlem af Folketinget Paragraf 71-tilsyn, der har til opgave at føre tilsyn med behandlingen af personer, der er administrativt frihedsberøvede. Det kan for eksempel være børn, der er tvangsanbragt. Paragraf 71-tilsynet har fulgt den såkaldte Anja-sag tæt, men meddelte for få dage siden Farsø Kommune, at man nu ikke har flere spørgsmål at stille i sagen.