Et rap fra revisionen

Procedurer i socialforvaltningen er strammet op

Socialforhold 24. september 2002 08:00

AALBORG: Socialforvaltningen i Aalborg Kommune har strammet op på en række procedurer efter et par bemærkninger fra revisionen. En af de procedurer, der er ændret, er når der skal udbetales eksatraydelser til familier med et hjemmeboende, handicappet barn under 18 år. Hidtil har den enkelte sagsbehandler i en del tilfælde selv taget stilling til udbetaling af ret store beløb. I enkelte tilfælde har sagsbehandleren bevilget mere end 50.000 kroner, uden at udbetalingen er forelagt længere oppe i systemet. Der findes ingen regler, som kræver at udbetalinger af en vis størrelse skal godkendes af andre end sagsbehandleren. Revisionen nøjes da også med at anbefale socialforvaltningen, at der vedtages nogle faste retningslinjer for, hvor meget en sagsbehandler må bevilge på egen hånd. Sådanne retningslinjer eksisterer andre steder inden for social- og sundhedsforvaltningen, hvilket efter revisionens opfattelse sikrer en mere ensartet sagsbehandling over for kommunens borgere. Social- og sundhedsforvaltningen har straks fulgt revisionens anbefaling. Socialdirektør Preben Buchholt tror dog ikke, at ydelserne vil blive ret meget anderledes. Men nu er der i hvert fald en overordnet i systemet, som tager stilling til udbetalingerne, når de er af en vis størrelse. Som beskrevet flere gange tidligere i NORDJYSKE har socialforvaltningen ikke administreret udbetalingen af varmetilskud til pensionister helt efter reglerne. Regelbruddet, som i øvrigt gav en mere retfærdig fordeling af pengene, er blevet påtalt af Tilsynsrådet for Nordjyllands Amt. Det har revisionen naturligvis også bemærket, og social- og sundhedsforvaltningen følger i dag de nye landsdækkende regler, som trådte i kraft 1. september, til punkt og prikke. For mange fejl Endelig har revisionen påtalt, at der er sket for mange fejl på børn- og ungeområdet, hvor de interne kompetenceregler og faglige instruktioner ikke altid er blevet fulgt. Det har social- og sundhedsforvaltningen også allerede rettet op på i og med, at medarbejderne har været på kursus, hvor de har fået indprentet reglerne. Sammenfattende konstaterede Mai-Britt Iversen (S) på byrådsmødet i går, at tre bemmærkninger umiddelbart kan synes af meget. Men hun mener, at antallet retfærdigvis må ses i forhold til social- og sundhedsforvaltningens størrelse og hvor stort et område, forvaltningen administrerer. - Men en revisions bemærkning er noget, vil helst vil være foruden, og vi ser på dem med stor alvor, tilføjede hun. Niels Tvilling Larsen (V) håbede, at den kvalitetskontrol, der nu er etableret i social- og sundhedsforvaltningen, vil sprede sig til andre forvaltninger, så revisionen fremover vil få mere end svært ved at finde noget at sætte en finger på.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...