Skagen

Et regnskab med mange tillægsbevillinger

SKAGEN:Årsregnskabet vedrørende 2004 for social- og sundhedsudvalget er nu på plads, og hvis man bedømmer det ud fra det såkaldt korrigerede budget, altså budgettet inklusiv de tillægsbevillinger, som byrådet har givet i løbet af året, ser det rimeligt pænt ud. Driftsregnskabet viser et forbrug på 190.876.000 kroner eller et merforbrug i forhold til budgettet på 733.000 kroner, og anlægsudgifterne blev på 3.038.000 kroner svarende til et merforbrug på 38.000 kroner i forhold til det korrigerede budget. Hvis man derimod vælger at se på de samlede udgifter i forhold til det, som lokalpolitikerne ventede, da de i efteråret 2003 vedtog social- og sundhedsudvalgets budget for 2004, ser det ikke så godt ud. - Der er i løbet af 2004 givet 12,6 millioner kroner i tillægsbevillinger, oplyser formanden for social- og sundhedsudvalget, Bjarne Kvist (S).