Ældreforhold

Et rigt samfund?

DANMARK:I lang tid har vi næsten ikke kunnet åbne for danske nyheder uden at blive konfronteret med oplysningen fra diverse ministre og andre kloge hoveder om hvor rigt et samfund Danmark er blevet. Jeg tror, at der er mange vælgere i landet, der ikke forstår, hvordan påstanden kan have sin rigtighed. Vi ser gang på gang eksempler i tv, hvorledes vore ældre borgere bliver dårlig plejet eller snarere behandlet på plejehjemmene. Grunden hertil kan jo være, at sektoren får tilført for få økonomiske midler ¿ at sektoren har dårlig uddannet personale ¿ at sektoren mangler effiktivisering ¿ at personalet har for høj sygefravær hvilket medfører at plejehjemmene gang på gang er underbemandet ¿ at personalet er dårlig lønnet, og endelig at ledelsen på plejehjemmene er dårlig eller ikke fungerende. SOSUèrne har jo i mange år været dårlig lønnet, men grunden hertil må jo være at sosu¿erne har været repræsenteret af dårlige tillidsfolk ved overenskomstforhandlinger, samt at det også er sosu¿ernes egen skyld, at de i flere år har været dårlig aflønnet, idet de ved urafstemninger jo har stemt ja til nye indgåede overenskomster. Udgifterne for samfundet ved at forhøje plejesektorens lønninger er såmænd ikke så stor fordi med det skattetryk der er her i landet med høje personlige skatte, moms, grønne afgifter og registreringsafgifter vil der såmænd kun være nogle få ører tilbage af hver krone til merforbrug og det vil det ¿rige¿ Danmark da nemt kunne betale. Regeringen bruger økonomiske midler til den ene undersøgelse efter den anden, som er totalt unødvendig, skønt regeringens målsætning var at der skulle nedlægges mange kommissioner og udvalg, hvilket vist nok ikke er sket. For at komme hele den mistillid til plejehjemssektoren til livs eller i det mindste at få sandheden frem om hvorledes det står til på vore plejehjem, så synes jeg, at regeringen skulle iværksætte en tilbundsgående undersøgelse af hele sektoren. Se at komme i gang med omtalte undersøgelse af alle plejehjem i dette land, således at vi kan få et retvisende billede af standarden af vore plejehjem og få be- eller afkræftet de skræksenarier vi gang på gang ser i tv. Vi er et ¿rigt¿ samfund, så midlerne til undersøgelsen må nemt kunne findes.