EMNER

Et rigtig dårligt eksempel

RACISME:Jeg skrev kort efter jul et læserbrev, hvori jeg efterlyste sanktioner mod racisme på lige fod med sanktionerne mod salg af hash. Det blev for kort tid siden stadfæstet i landsretten, at ejeren og tre dørmænd hos Hr. Nielsen blev dømt for racisme. De fik latterligt små bøder og kan ellers fortsætte som hidtil. Torben Jensen er ikke dømt endnu, men hvad enten ordren kommer fra ham eller fra hans dørmænd, er ansvaret efter min mening hans. Og kommer der dom i denne sag, er det på tide, at bevillingsnævnet træder i karakter og fratager værtshuset eller ejeren bevillingen. Det kan ikke være rigtigt at man så konsekvent og bevist udøver racisme i Aalborg og så alligevel får lov at fortsætte med at være tilholdssted for unge mennesker. Det er et rigtigt dårligt eksempel og i hvert fald lige så dårligt som salg af hash. Racisme er ulovligt og bør straffes langt hårdere end små bøder i retten. Hvor længe skal vi blive ved med at høre om disse rædselstilfælde, hvor mennesker bliver sorteret efter hudfarve, før der gribes ind? Jeg synes tiden er kommet.