Skolelukninger

Et robust, autentisk og mangfoldigt skolevæsen?

SKOLESTRUKTUR:Overskriften er egentlig hentet fra børne- og undervisningsudvalgets visionspapir. Det er ikke hensigten at diskutere ordvalget, selv om der nok er mere medie end substans i ordene. Venligt sagt er der måske snarere tale om en beskrivelse af formanden end af emnet. Som formanden og udvalget har lagt op til, og som vi erindrer møder og udtalelser fra udvalget, havde jeg egentlig forventet, at en tornado af forandringer havde fejet hen over det fusionerede skolevæsen. Selv om jeg har kunnet fornemme en vilje og en lyst til at fremsætte forslag om dybtgående ændringer på grund af et dalende elevtal i skolerne, så er resultatet som det foreligger fra udvalgets side, på de fleste områder udtryk for en pragmatisk holdning til sagen: ”Vi vil simpelthen ikke have vore børn ud at køre på landevejen i større omfang end det er nødvendigt.” Man har dermed både lyttet til og forstået, at der hverken er økonomiske eller pædagogiske grunde til at nedlægge de små skoler. Tilbage i udkastet står de mærkværdige skolecentertanker: Nogle af de store og mellemstore skoler skal have en eller to små skoler at hundse med. Det skal ske på tværs af lokale traditioner og udvikling som i Skallerup og Lørslev og reelt i modsætning til holdningen i det oprindelige oplæg. Jeg tror såmænd ikke, de store skolers ledelse synes det er lækkert, men skulle der være enkelte, der opfatter det som en udvidelse af magt, indflydelse og løn - så lad mig minde om, at her ligger netop det økonomiske incitament for Hjørring kommune. Det er der selvfølgelig ikke noget forkert i, men virkningen burde være nævnt. Ved at slå små og store skoler sammen og takstfinansiere pr. elev, får den store skole ansvaret økonomisk og pædagogisk for den lille skole. Hvad der måtte være af overskud på den store skole, skal bruges på den lille skole, hvis klasser pr. definition er mindre og derfor kræver større udgifter pr. elev. Da man jo deler ledelsesfunktionen, laver en budgetbestemmende fællesbestyrelse uden lokalt engagement og har ledelsen kørende” usynlig” på vejen mellem skolerne på den daglige bodsvandring - så er der lagt op til så voldsomme konflikter, at alle skoler lider under det. Der er virkelig tale om centralisme som vil noget.