EMNER

Et samfund på grundstof nummer ét

Svindende og usikre olieressourcer åbner døren til brintsamfundet. Hobro vil være blandt de første

Brint kan blive det bindeled, der bringer de forskellige energiformer i et tæt samspil, siger centerleder Mikael Kau, der er en drivende kraft i indsatsen, der skal gøre Hobro til brintsamfundets hovedstad.FOTO: PETER LANGKILDE

Brint kan blive det bindeled, der bringer de forskellige energiformer i et tæt samspil, siger centerleder Mikael Kau, der er en drivende kraft i indsatsen, der skal gøre Hobro til brintsamfundets hovedstad.FOTO: PETER LANGKILDE

HOBRO:For Michael Kau er der ikke tvivl om, om brintsamfundet bliver en realitet eller ej. - Det gør det, fastslår centerleder for Cemtec, Center for Materiale og Energiteknologi i Hobro. Byen i den inderste ende af Mariager Fjord har med Cemtec som krumtab ihærdigt taget fat på at udvikle sig til at blive Danmarks førende brintby. Et projekt, der under navnet Hydrogen Valley i går blev præsenteret på en konference, som primært handlede om at trække regionens potentiale og teknologiens perspektiver op. De små kan være med - Udnyttelse af brint i energisektoren rummer store muligheder for udvikling af nye virksomheder, siger centerlederen, der påpeger, at den danske erhvervsstruktur med mange små og mellemstore virksomheder passer godt til en kommende brintsatsning. - Det kræver ikke enorme investeringer at deltage. Der er jo ikke tale om milliardinvesteringerne, som når man i Frankrig planlægger at bygge en fusionsreaktor, påpeger han. For at tiltrække iværksættere i branchen er man med støtte fra EU i færd med at etablere Cocoon, et iværksætterhus for personer med idé til et firma med relation til brint. Samtidig skal der efter planen fra næste sommer lokalt fremstilles brint på basis af elektricitet købt billigt i de perioder, hvor Danmarks mange vindmøller laver mere strøm, end markedet har brug for. Aftager af brinten bliver metalvirksomheden Sintex, der bruger brint til at forene metalpulver i færdige emner. - Brint har allerede en række anvendelsesmuligheder, men det er ingenting sammenlignet med fremtidsperspektivet, siger Mikael Kau, der bygger det på det faktum, at usikkerheden om den fremtidige energiforsyning er støt stigende. Farvel til olien - Dels fordi de fossile brændstoffer som naturgas og olie slipper op, dels fordi olie- og gasressourcerne i vid udstrækning befinder sig i en politisk ustabil del af verden. Sidstnævnte faktor er efter Mikael Kaus vurdering en væsentlig del af baggrunden for, at præsidenten for verdens mest energiforbrugende land, USA, George W. Bush, for nylig varslede, at landet gennem øget satsning på vedvarende energi skal frigøre sig fra det monopol på olie, som specielt Mellemøsten besidder. - En afhængighed som gør verden stadig mere sårbar. Ved at udvikle en flerstrenget energiforsyning, blandt andet på basis af brint, kan man ændre på den situation, siger Kau, der påpeger, at Danmarks status som selvforsynende med olie og naturgas også vil ophøre en dag. Og at produktionen rent faktisk har toppet. - Og derefter, hvad gør vi så, hvis vi ikke har udviklet noget i stedet, spørger han og tilføjer, at det er et spørgsmål, som statsminister Anders Fogh Rasmussen også er begyndt at stille sig selv, idet han for nylig varslede en energipolitik, der på sigt skal gøre Danmark selvforsynende med vedvarende energi. Efter regeringsskiftet for fem år siden havde VK-regeringen travlt med at distancere sig fra Svend Aukens miljøpolitik og skar derfor så meget i afregningsprisen fra for eksempel biogasanlæg, at branchen siden har ligget underdrejet. - Nu ser det ud som om, at regeringens ideologiske opgør med Auken er overstået, siger Mikael Kau, som mener, at det for Danmark og Hobro i særdeleshed handler om at være med i god tid, hvis man skal være med i front erhvervsmæssigt. niels.brauer@nordjyske.dk