Hjørring

Et sammentømret hus

Døgncentret Tjørnehusets personale har arbejdet med fælles projekt.

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Der er blevet tegnet, grint og talt meget, da der var kursus i Tjørnehuset. Her er det afdelingsleder Tove Jørgensen ved et af resultaterne. Foto. Kurt Bering

Arbejdsglæden er blevet større blandt de ansatte på Døgncentret Tjørnehuset. Det er sket efter, at de gennem knap et halvt år år har deltaget i et projekt under "Socialpædagogerne på arbejdspladsen - arbejdsglæde, indflydelse og synlighed". Når Socialpædagogernes Landsforbund 16. og 17. november holder kongres skal afdelingsleder Tove Jørgensen sammen med tillidsrepræsentant Erik Rømer fremlægge projektet sammen med en række andre projekter, der har fået støtte fra forbundet. - Vi søgte om midler til projektet, fordi vi oplever en større og større kompleksitet blandt de børn, vi modtager. Det kan være rigtigt hårdt at gå på arbejde, fortæller Tove Jørgensen. Derfor søgte hun om 95.000 kr. til at udvikle den anerkendende kommunikation for på den måde at få større arbejdsglæde og færre konflikter. - Vi har holdt temadage, kurser og fået supervision af psykolog Anne-Grethe Christoffersen. Vi har arbejdet med at blive bedre til at kommunikere med børnene, hinanden og ledelsen, fortæller Tove Jørgensen. Alle ansatte i Tjørnehuset har været med. - Det har været vigtigt at vi var fælles om det, og at vi har givet hinanden lov til at øve os på det her, siger Tove Jørgensen. Hun siger, at man helt konkret kan mærke, at der er færre magtanvendelser, siden man begyndte at arbejde mere intenst med den anerkendende kommunikation. - Men det er svært at måle. Det afhænger meget af de børn, der er her. Nogle er i krise og derfor meget udadreagerende, mens det i andre perioder er mindre turbulent, siger Erik Rømer. Både han og Tove Jørgensen har været glade for projektet, som de mener hare øget fællesskabsfølelsen blandt personalet. - Vi er også blevet meget mere reflekterende, vi har fået større kompetence og faglig identitet, fremhæver Tove Jørgensen. Tjørnehusets personale har allerede søgt om midler i Kompetencefonden. - Vi har fået 120.000 kr., så vi kan fortsætte med flere kurser. Fremover vil vi særligt have fokus på den anerkendende kommunikation i forhold til forældrene, siger afdelingslederen.