Et skridt frem og et tilbage

Socialudvalget omgør beslutning, efter at antallet af hjemmebesøg hos ældre er eksploderet

HADSUND: Socialudvalget i Hadsund Kommune må nu opgive en serviceforbedring på ældreområdet efter at have regnet på konsekvenserne. Det gælder de såkaldt forebyggende hjemmebesøg, som kommunen for små to år siden forsøgte at udbrede til en større del af de ældre. Dengang besluttede socialudvalget at ændre praksis, så de ældre, der indtil da skulle melde sig til, hvis de ønskede besøg fra den forebyggende medarbejder, i stedet skulle melde fra, hvis de ikke ønskede besøg. Den tilsyneladende lille forskel har betydet, at procentdelen af de ældre, der skal besøges, er vokset fra oprindeligt 34 procent til nu 75, og hvor man førhen befandt sig klart under landsgennemsnittet på omkring 60 procent, befinder man sig nu klart over, og det koster. - Vi ønskede dengang at bringe tallet op omkring landsgennemsnittet. På den baggrund forhørte vi os i andre kommuner og fandt ud af, at de spurgte de ældre på en anden måde, og det førte til beslutningen om, at de ældre fremover skulle gøre noget aktivt for ikke at modtage besøg. Men det er vokset over alle forventninger, og faktisk har det været lidt af et realitetschok, siger forvaltningschef Per Flemming Sørensen. Han har netop forelagt socialudvalget de økonomiske konsekvenser af en uændret kurs, som ville indebære, at man måtte ansætte en ekstra medarbejder i 27 timer om ugen for at dække behovet. En udgift på omkring 180.000-200.000 kr. om året. - Alternativet er, at den tid, der er afsat til besøgene, skulle sættes dramatisk ned. Men det ville udvande indholdet af besøgene, siger Per Flemming Sørensen. Den gennemsnitlige tid, der er afsat til hjemmebesøgene, er halvanden time, som også omfatter forberedelse og ikke mindst udførelse af eventuelle foranstaltninger, der skal iværksættes som resultat af samtalerne. I praksis sætter kun fantasien grænser for, hvad man kan komme ind på i løbet af samtalen, og det samme gælder de afledte foranstaltninger. Socialudvalget har taget bestik af signalerne og har netop besluttet sig for at vende tilbage til den oprindelige praksis. Nu skal de ældre altså igen melde sig til og ikke fra. - Vi har ikke rigtig andre muligheder, for vi kan ikke finde pengene. Og det er ikke muligt at justere på anden vis, for Socialministeriet har slået fast, at vi ikke kan undtage for eksempel plejehjemsbeboere og modtagere af hjemmehjælp fra ordningen, selvom vi i forvejen har kontakt med dem, siger Poul Bergmann (S), socialudvalgets formand, med henvisning til, at andre kommuner - angiveligt ulovligt - har valgt at gøre netop dét. Ældrerådet har været forelagt sagen og forholder sig ifølge Poul Bergmann kritisk over for beslutningen. - De er betænkelige i forhold til ensomme, svage ældre, som de mener, risikerer at blive glemt. Men netop de svage ældre vil jo typisk være i kontakt med det kommunale system i forvejen, så vi mener, det er forsvarligt at gøre det her, siger Poul Bergmann, som erkender, at beslutningen nok vil medføre en serviceforringelse, men omvendt kalder den nuværende praksis for "et dyrt, finmasket net". Ordningen skal ifølge beslutningen evalueres igen om et år. - Skulle der komme eksempler på, at nogen falder igennem, kan vi tage stilling til en opstramning, siger Poul Bergmann.