Et skridt frem og to tilbage...

Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (CHF) mener nu at Arbejdsformidlingen (AF) skal løse flere opgaver selv, som i dag er udliciteret til private firmaer.

Et skridt i den rigtige retning eller er det et skridt frem og to tilbage? Det har været en liberal mærkesag at privatisere arbejdsformidlingen, men en evaluering (Rambøll) viste at private firmaer ikke er bedre end AF, at udbyttet er ringe og uden den forventede effektivitet og nytænkning. Til gengæld har det øget administrationen hos AF og ressourcerne bruges på at udføre rutineopgaver, som AF lige så godt selv kunne klare. En undersøgelse i Århus Amt i 2004 viser, at private aktører brugte godt 36% af de bevilgede kroner til 25% af de ledige. Der er brugt flere penge på den arbejdsløse, der er udliciteret, end på kollegaen, der forsat var under AFs vinger. Det får CHF på banen. Nu skal der effektiviseres med en økonomisk gulerod om "resultattilskud". "En bonusordning, hvor private jobkonsulenter får en ekstra betaling for at skaffe folk i varigt arbejde og til gengæld skal aktører modtage mindre betaling for mere generelle opgaver" (CHF i Børsen 1.2). De svage ledige bliver nu ofret på belønningens motivering for at prioritere jobformidling til de stærke ledige og helt modsat intentionen fastholdes især langtidsledige i passiv forsørgelse. Der er kommet over 12.000 flere langtidsledige de sidste 3 år og nu er det yderligere et skridt frem og to tilbage for de 100.000 langtidsledige. Bureaukrati må ikke forhindre at folk kommer i arbejde sige CHF og har samtidig givet de ledige en kommunalreform med 100 jobcentre og en labyrint af bureaukrati og organisatorisk kaos, hvor den ledige kan vandre ud og ind af adskillige, forskellige døre. I jobcentre, hvor der er kontant belønning til de ansatte, der er bedst til at få ledige i arbejde og kontant belønning til de svageste ledige om at stille sig bagerst i jobkøen. Nu får vi jobcentre med dobbelt ledelse fra AF og kommunen. ledelseskonflikter, en kultur- og systemkamp og et kostbart, digitalt kaos. Ingen skridt frem, men masser af tilbageskridt. Der skal spares penge og din jobvejleder skal skiftes ud med digital jobformidling, mens jobvejlederen, så kan bruge sin tid på statistikker, bureaukrati og kontrol. De ressourcesvage og syge lades i stikken, men kan træde frem i jobkøen og få et fleksjob. Frem i køen af ventende til deres første fleksjob, der bare bliver længere og længere og som på et år er steget 155 procent. De kan træde et skridt tilbage og vente i en kø, der gør dem mere syge. Ministeren kan så træde et skridt frem og pynte på sine statistikker over arbejdsløse, hvor de 9.000 ledige fleksjobber ikke tæller med. Arbejdsmarkedspolitik er blevet en konkurrence på mennesker, der er blevet brikker i et ideologisk spil om privatiseringer og opgør med det tidligere beskæftigelsessystem. Undersøgelsen fra Århus viser at merforbruget til de private aktører har været med til at tørlægge indsatsen for de ledige i øvrigt. Simpel hovedregning viser, at var alle ledige udliciteret skulle budgettet enten have været 44 pct. større, eller også skulle der have været brugt færre kroner på den enkelte ledige. Nu skal AF så løse flere opgaver trods færre ressourcer, personalenedskæringer, konstant nye regler, øget bureaukrati, rapportering og effektmålinger. Papirarbejde, der kan give ministeren nogle gode statistikker og sætte mennesker i små overskuelige bokse. Ledighed er ikke en konkurrence på mennesker, så lad os få stoppet dette papir- og ordtyranni om benchmarking, kick-off møder og finde de lediges spidskompetencer. Find jeres egne spidskompetencer og få den ledige til at gå fremad og ikke konstant baglæns.