EMNER

Et skridt i den rigtige retning

Ny Alliance har gennem lang tid ønsket en anden politik i forhold til de asylansøgere, der i årevis sidder i de danske asylcentre. Rapport på rapport, senest fra Udlændingeservice, viser, at disse mennesker bliver syge af det lange ophold, og at det ikke mindst går ud over børnene.

Langt de fleste af disse asylansøgere kommer fra Irak, og langt de fleste har fået afslag på asyl, dvs. de opholder sig i Danmark, selvom de danske myndigheder har påbudt dem at rejse hjem. Problemet er ikke kun, at asylsøgerne ikke selv vil rejse. Problemet er også dels, at Danmark ikke kan tvinge dem hjem, fordi der ikke er en aftale med Irak om hjemsendelse, og dels at situationen i Irak er blevet langt værre end for f.eks. et år siden. FN"s flygtningehøjkommissariat fraråder at sende afviste asylansøgere tilbage til Irak. Dvs. at der reelt ikke er grundlag for, at disse mennesker kan rejse hjem lige nu. Ny Alliance bakker op om, at afviste asylansøgere skal rejse hjem, når forholdene i hjemlandet tillader det. Det er et vigtigt princip, da de skal tilbage og hjælpe med at genopbygge landet. Hidtil har regeringens politik været, at på trods af, at asylsøgerne bliver syge af opholdet, skal de opbevares i asylcentrene, og de må ikke arbejde eller uddanne sig. Denne holdning står i skærende kontrast til, at det er vigtigt, at de har erhvervsevne og ikke mindst er psykisk og fysisk raske, når de skal vende hjem, så de kan yde et positivt bidrag til at få deres hjemland på fode igen. Ny Alliance har gennem lang tid presset på for at få ændret disse forhold. Vi har haft integrationsministeren og socialministeren i samråd og har i forrige uge fremsat et beslutningsforslag, der skal give asylansøgerne ret til at bo udenfor centrene og ret til at arbejde eller uddanne sig. Regeringen har indtil i går stejlt holdt fast på, at asylansøgerne skulle blive på centrene. Presset på især integrationsministeren for at ændre vilkårene for fortrinsvis familier med børn har været enormt, og det resulterede i, at statsministeren i går fremlagde en plan med nye muligheder for børnefamilierne. Denne nye plan hilser vi velkommen, det er et skridt i den rigtige retning, men det løser ikke problemerne alene. Regeringen vil give Røde Kors mulighed for at leje almindelige boliger til asylansøgere med børn og lade børnene gå i en dansk folkeskole. Denne kovending er et klart tegn på, at regeringen nu begynder at se mod midten af dansk politik, mod Ny Alliance, da Dansk Folkeparti klart har afvist at ændre forholdene for asylansøgerne. Tværtimod har Dansk Folkeparti i sidste uge foreslået at tvangsfjerne asylansøgernes børn og anbringe dem på døgninstitutioner. Alene den udmelding viser meget klart, at Dansk Folkeparti har en umenneskelig tankegang og en rystende mangel på medfølelse. Regeringens forslag mangler dog en meget vigtig del, som gør, at forslaget ikke vil løse de problemer, der gør asylsøgerne syge og som er med til at fastholde dem i en uoverskuelig situation. Ny Alliance ønsker, at afviste asylansøgere skal have lov at bo i det danske samfund, bidrage ved at arbejde og at børnene skal have en almindelig dansk hverdag. Dette vil ruste dem til den udfordring, de møder, den dag de vender hjem til deres hjemland. [ Inge-Lene Ebdrup, Tjørne Allé 2, Støvring, er folketingsmedlem for Ny Alliance.