Energiselskaber

Et skridt mod salg af elforsyning

Et stort flertal i Aalborg byråd støtter tanken om et salg af den kommunale elforsyning.

Aalborgs kommunale elforsyningen kan være på vej mod at blive solgt ud af det kommunale ejerskab. Det står klart, efter at Venstre, Socialdemokraterne og Det Konservative Folkeparti i byrådet mandag bakkede op om beslutningen om at få et rådgiverfirma til at undersøge mulighederne for at sælge forsyningen. De tre partier finder, at et salg på rette vilkår og pris vil være en god måde at skaffe penge til de kommende års store investeringer i vejanlæg og havnefronter på begge sider af Limfjorden. SF og Det Radikale Venstre stemte imod at med henvisning til, at elforsyningens værdi reelt stammer fra forbrugerne, og at et salg vil medføre højere elpris. Dansk Folkepartis forsyningsrådmand Tommy Eggers forudså det samme og erklærede sig som en indædt modstander af et salg, men han stemte dog ja til indstillingen om at få et rådgivningsfirma til at undersøge sagen, idet han erklærede sig sikker på, at det vil fremvise så mange negative elementer ved et salg, at byrådet til den tid afviser at afhænde forsyningen.