Ungdomsuddannelser

Et skridt nærmere en uddannelse

Louise Berg er stærkt ordblind - computeren hjælper hende på vej

Loui­se Berg er stær­kt ord­blind, men får hjælp til at kla­re ud­for­drin­ger­ne i un­der­vis­nin­gen på VUC med den it-ryg­sæk, hun ind­til vi­de­re har lånt af ta­le­in­sti­tut­tet. Ryg­sæk­ken in­de­hol­der blandt an­det en bær­bar com­pu­ter, en scan­ner og et head­set.                   foto: tho­mas gaards­mand

Loui­se Berg er stær­kt ord­blind, men får hjælp til at kla­re ud­for­drin­ger­ne i un­der­vis­nin­gen på VUC med den it-ryg­sæk, hun ind­til vi­de­re har lånt af ta­le­in­sti­tut­tet. Ryg­sæk­ken in­de­hol­der blandt an­det en bær­bar com­pu­ter, en scan­ner og et head­set. foto: tho­mas gaards­mand

HJØRRING:Hver dag åbner Louise Berg, 19, sin bærbare computer på VUC i Hjørring. Med en digital stemme fortæller den hende, hvad hun skriver. Louise Berg er ordblind, og uden computeren ville hun ikke kunne følge med i undervisningen. Gennem hele sin skoletid har hun fået specialundervisning på grund af sine læse- og stavevanskeligheder. Efter sommerferien begyndte hun på VUC, hvor hun tager 9. klasse om igen. Bagefter vil hun gerne på handelsskolens grunduddannelse og på sigt være blomsterbinder. Computeren hjælper hende på vej. Ingen sammenhæng Louise Berg har lånt computeren af Nordjyllands Amts Taleinstitut. I foråret blev hun testet i sine boglige færdigheder på instituttet og fandt ud af, at hun faktisk var dygtigere, end hun havde troet. Det gav hende mod til at begynde på VUC. Hun fandt også ud af, at hun havde brug for en computer med særlige hjælpeprogrammer for at kunne gennemføre en uddannelse. - Computeren hjælper mig en hel del. Havde jeg ikke haft den, skulle jeg enten have mine forældre eller nogle venner til at læse højt for mig. For jeg forstår det ikke selv, når jeg læser det højt. Så får jeg ingen sammenhæng, i det jeg læser, forklarer hun. Blev testet hurtigt Før Louise Berg begyndte på produktionsskolen, havde hun ingen planer for sin fremtid. - Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle lave. Jeg kunne ikke finde noget arbejde, for der var ikke mange, der ville have en, der var over 18 år og ikke havde nogen form for uddannelse. Jeg blev derfor enig med mine forældre om, at det nok var bedst at komme på produktionsskole. Så jeg ikke bare gik derhjemme og lavede ingenting. Så var jeg i hvert fald i gang med noget. Sammen med sine forældre besluttede Louise Berg sig også for at blive testet for, hvad hun egentligt kunne, før hun fandt ud af, hvad hun ville efter produktionsskolen. På det tidspunkt var produktionsskoleprojektet allerede skudt i gang, og derfor gik der kun omkring en måned, fra hun bad om at blive testet, til hun stod med resultatet i hånden. Har lånt en computer På VUC har det været svært at finde ud af, hvem der skulle bevilge hende computeren. Derfor har hun indtil videre lånt en af taleinstituttet. Som led i projektet har taleinstituttet ansat en sagsbehandler, der kan gå ind og hjælpe de unge med at søge hjælpemidlerne og træde til, hvis der bliver en strid om, hvem der skal betale. Det er også sket i Louise Bergs sag. Men nu ved hun, hvad hun kan og vil, og på VUC kommer hun et skridt længere på vejen mod en uddannelse.