EMNER

Et skridt på vejen

Offentliggørelsen af undersøgelsesrapporter peger i retning af større åbenhed om den finansielle sektor, mener S

Finanstilsynets redegørelser om inspektioner er et fremskridt, mener Socialdemokraternes Morten Bødskov. Arkivfoto: Scanpix

Finanstilsynets redegørelser om inspektioner er et fremskridt, mener Socialdemokraternes Morten Bødskov. Arkivfoto: Scanpix

Når Finanstilsynet offentliggør sine vurderinger af pengeinstitutter efter inspektioner, er det et skridt i en rigtig og nødvendig retning, mener Socialdemokraternes finansordfører, Morten Bødskov. - I det øjeblik Finanstilsynet vurderinger bliver lagt offentligt frem, så får kunder, aktionærer og andre interessenter et større indblik i pengeinstituttets sundhedstilstand, end de tidligere har haft, siger han. Tilsynet har siden første april i år skullet offentliggøre en redegørelse, når tilsynet har været på inspektion i et penge- eller realkreditinstitut, sådan som Sparekassen Vendsyssel oplevede tidligere på året. Morten Bødskov køber ikke den kritik, som professor Caspar Rose fra Copenhagen Business School fremkom med over for NORDJYSKE, da han sammenlignede undersøgelsesrapporterne med kodede budskaber, som kun kunne forstås af eksperter. - Det kan godt være, at sproget generelt er lidt ekspertagtigt i forhold til den almindelige bankkunde, men redegørelserne bliver jo også taget op af pressen, sådan som I nu gør, mener Morten Bødskov. Så selvom redegørelserne fra Finanstilsynet måske er en smule indforståede, så er de ikke kun for eksperter. Tendens - Der er også et sundt element af forbrugeroplysning at hente i Finanstilsynets redegørelser, siger han. Socialdemokraternes finansordfører ser offentliggørelsen af undersøgelsesresultaterne som et led i en udvikling i retning mod, at den finansielle sektor vil blive holdt i kortere tømmer af det offentlige. - Finanskrisen afslørede, at der generelt blev taget alt for store risici i den finansielle sektor, og staten har måttet træde til med diverse bankpakker, konstaterer Morten Bødskov. Til gengæld for bankpakkerne er der blevet strammet op på tilsynet med den finansielle sektor, som nu skal finde sig i, at oplysninger om udlån og risici, der tidligere blev behandlet som fortrolige, nu skal lægges åbent frem. - Offentliggørelsen af Finanstilsynets undersøgelsesrapporter er et led i denne opstramning, siger han. Hos Finanstilsynet understreger kommunikationschef Søren Møller Christensen, at offentliggørelsen af undersøgelsesrapporterne er en ny arbejdsopgave for tilsynet. - Sproget i redegørelserne er naturligvis under stadig udvikling, fortæller han. Tilsynet forsøger ifølge Søren Møller Christensen at bruge et sprog i redegørelserne, som også skal kunne forstås uden for kredsen af eksperter. Lytter til kritik - Og derfor lytter vi selvfølgelig til en kritik af, at indholdet af redegørelserne er for indforstået, siger han. Søren Møller Christensen peger på, at redegørelserne skal tage to hensyn, der nogle gange er indbyrdes modstridende. - På den ene side skal de kunne forstås af så mange som muligt, men på den anden side skal vi bruge formuleringer, der helt præcist dækker vores hovedkonklusioner efter inspektionerne, og derfor kan indholdet blive noget teknisk, fortæller han. Finanstilsynet har indtil videre offentliggjort 15 redegørelser efter inspektioner af penge- og realkreditinstitutter.