Lokalpolitik

Et skridt tættere Musikkens Hus

[/18 con rød]Flertal stemte for lokalplanen for Musikkens Hus, men Socialdemokratiet frygter, at mellembygning kan gøre projektet endnu dyrere

AALBORG:Der var kun tre mislyde i det store kor, da byrådet i går aftes kom et skridt nærnere Musikkens Hus. ved endeligt at godkendte lokalplanen. Anita Knakkergaard (DF), Tommy Eggers Hansen (DF) og Sigvart Sigvartsen (S) stemte som de eneste imod lokalplanen. De to førstenævnte, fordi de ikke kan acceptere, at Nyhavnsgade gøres tosporet istedet for firesporet. Og alle tre fordi de vil have Kvægtorvet revet ned eller flyttet et andet sted hen. - Jeg kan dårligt forestille mig, at Kvægtorvet ligger foran operahuset i Sydney, ligesom jeg dårligt kan forestille mig, at Kvægtorvet ligger foran Musikkens Hus, sagde Sigvart Sigvartsen, der heller ikke forstår, hvorfor man pludselig vil bevare Kvægtorvet, fordi Bestseller Fonden kommer med en pose penge på 40 mio. kr. Tommy Eggers Hansen foreslog at flytte Kvægtorvet til den Gamle By i Århus. Han er bange for, at Kvægtorvet på den nuværende placering ødelægger indtrykket af Musikkens Hus. - Jeg tror, at de mange mennesker, der kommer til Musikkens Hus vil undre sig over den der lille bygning foran. Forslaget om en flytning blev dog afvist af teknisk rådmand Henrik Thomsen, der slog fast, at Bestseller Fonden ikke vil bruge en pose penge, hvis Kvægtorvet skal flyttes fra den oprindelige placering. Den vedtagne lokalplan åbner mulighed for Musikkens Hus og en bevarelse af en del af Kvægtorvet, hvis byrådet endelig siger ja til projekterne. Det er nemlig sådan, hvilket borgmester Henning G. Jensen (S) pointerede, at fonden bag Musikkens Hus, skal indsende en ansøgning til kommunen om opførelse af huset, ligesom Kvægtorvets fremtid senere bliver behandlet som et særskilt punkt. Flere penge Flertallet for lokalplanen for Musikhuset og havnefronten spillede dog heller ikke sammen som et orkester. Socialdemokraterne frygter nemlig at Aalborg Kommune skal være med til at finansiere den mellembygning, som lokalplanen giver mulighed for at opføre for at skabe sammenhæng mellem Musikkens Hus og Kvægtorvet og dermed pumpe mere end de 60 mio. kr., der allerede er afsat, ind i projektet. - Vi vil gerne have ført til protokols, at vi ikke mener, at lokalplanen kan føre til, at det giver yderligere udgifter for kommunen, sagde Rasmus Prehn (S), der ellers mener, at Musikkens Hus vil komme byen til gode. Ellers klingede det af enighed omkring Musikkens Hus, hvor det i høj grad kom til at handle om bevarelsen af Kvægtorvet. Vibeke Gamst (K) skød dog efter teknisk rådmand Henrik Thomsen (SF) for ikke at have informeret nok omkring drøftelserne med Bestseller Fonden. Hun finder uhørt, at Henrik Thomsen har holdt kortene tæt ind til kroppen i sagen. Og flere gange i løbet af debatten blev der skudt verbalt efter Henrik Thomsen og det faktum, at Bestseller Fondens interesse har reddet Kvægtorvet. Henrik Thomsen afviste dog kritikken. - Jeg forstår ikke, hvorfor der skydes på, at en rådmand tager en fornuftig diskussion med en fond, hvis fornemmeste opgave er at føre bygninger tilbage til det oprindelige, sagde Henrik Thomsen. Venstre lagde ikke skjul på, at de var glade for udsigten til en bevarelse af Kvægtorvet fra 1912. - Jeg vil sige, at jeg tror, at det går hen og bliver en Bestseller, sagde Lars Lykke Larsen (V). Det radikale Venstre og Kristendemokratrene var glade for, at Aalborg nu er tættere Musikkens Hus. Inge Ibsen Fomcenco (KD) advarede imod, at Musikkens Hus går hen og bliver for finkulturel, og at man i Kvægtorvet skal åbne op for aktiviteter som musik, teater og værksteder. Flere byrådspolitikere bragte også Nyhavnsgade ind i debatten. De er bekymrede for konsekvenserne af at gøre Nyhavnsgade tosporet. De Konservative og Dansk Folkeparti talte for en tunnel under Nyhavnsgade for cyklister og fodgængere for at lette adgangen til havnen fra byen. Men det afviste Rasmus Prehn. - De oplysninger, som jeg har, fortæller, at det blive ualmindeligt dyrt at realisere det.