Et slag kort skal indvie ny klub

} MANDEKLUB: Den nystartede +45-klub for mænd i Blenstrup holder sit første arrangement torsdag 6. januar på Blenstrup Skole. Arrangørerne er Per Fenger og Verner Jensen, og de har bestemt, at der skal være kortspil på programmet denne aften. På det første orienterende møde blev det bestemt, at man skal mødes cirka en gang om måneden, og at to-tre personer skal stå for aftenens arrangement. På hver mødeaften præsenteres også næste måneds arrangement, og der vælges de personer, som skal stå for mødet to måneder senere, så de kan præsentere dette program på næstfølgende møde. Initiativtagerne glædede sig over, at der på det første møde også kom personer fra andre byer, og man håber, der vil møde flere op uanset bopæl. På det første møde blev det også bestemt, at der kan optages juniormedlemmer på mellem 40 og 45 år, men de skal dog vurderes nøje af gruppen og bestå optagelsesprøven for at få lov til at komme med. } VIKARKONTI: Børn, skole og kulturudvalget har besluttet, at der stadig skal være en fælles pulje til vikarer for dagplejen, børnehaverne, de integrerede institutioner, skolerne inklusive SFO, folkebiblioteket og tandplejen. Den fælles pulje til dækning af langtidssygdom og barsel blev etableret i forbindelse med budgetlægningen 2003, og skolelederne har ønsket at fortsætte ordningen, mens daginstitutionslederne gerne så midlerne vende tilbage til den enkelte institution. Politikerne i bsk-udvalget har imidlertid bestemt, at ordningen fortsat skal fungere som en gensidig forsikring, så en lille institution ikke får væltet budgettet af for eksempel to barsler, forklarer udvalgsformand Leon Sebbelin (R). En fortsat fælles ordning kræver dog, at vikarpuljen tilføres flere midler i 2005, og de skal tages af institutionernes rammebeløb for 2006 fordelt efter størrelsen på institutionernes lønsum.

Forsiden