Børnepasning

Et slaraffenland for børn i leg

Dagplejen og Sund By sammen om olympiade med mening

HADSUND: Der var fuld gang i Hadsund Hallen i går formiddag, da den havde besøg af en vrimmel af dagpleje- og børnehavebørn. Det er der sikkert også i dag og i morgen, for det er et rent slaraffenland af ting at lege med, der er stillet an til børnene. De havde "deres voksne" med sig, men ellers var der lagt op til, at børnene selv skulle udforske de to haller. - Vi stiller nogle rammer op, og børnene får en oplevelse. Dybere stikker den ikke, siger ergoterapeut Ane Ruhhe fra Sund By, der arrangerer sammen med den kommunale dagpleje. Men det gør den jo. I den ene hal var der, fortæller A-ne Ruhe, lagt op til sanse-motoriske udfordringer, mens det i den anden var den mere grove motorik, der blev udfordret. Og stik imod, hvad man måske ville forvente, så var det i "den grove", at lydniveauet var lavest, men det var ikke den eneste overraskelse, man kunne hente sig i hallen. Eksempelvis udbrød lederen af børnehaven Lærkereden, Marianne Lundø, der var på besøg med sine børn og pædagoger: - Og der er overhovedet ikke kaos. Hun medgav, at det umiddelbart kunne ligne, men fremhævede, at børnene havde taget hele den store hal i brug og udpegede steder, hvor børn, som hun vidste ikke kendte hinanden, var kommet i leg. - Og se dér, sagde hun og pegede på, at voksne fra dagplejen og børnehaverne var gået sammen om at hjælpe, sådan at børnene kunne lege under den store farvestrålende faldskærm. Marianne Lundø var uforbeholden i sin begejstring for arrangementet, som også havde til formål at bygge broer mellem børnehaverne og dagplejen. Lederen af dagplejen, Bente Fogh var da heller ikke bleg for at konstatere, at arrangementet var en så stor succes, at det nok gentages til næste år og måske bliver fast på kalenderen fremover.