Et sødmefyldt liv i selskab med bierne

Jan stortrives med sin hobby - i weekenden øser biavlerne af deres viden og honning på Vildmosemuseet

Jan Sø­ren­sen fra Hvils­høj til­ser ofte bi­fa­mi­li­er­ne - og han til­stræ­ber at frem­el­ske fre­de­lig bier, som han og an­dre kan kom­me i nær­hed af uden at bli­ve stuk­ket. Foto: hen­rik Louis

Jan Sø­ren­sen fra Hvils­høj til­ser ofte bi­fa­mi­li­er­ne - og han til­stræ­ber at frem­el­ske fre­de­lig bier, som han og an­dre kan kom­me i nær­hed af uden at bli­ve stuk­ket. Foto: hen­rik Louis

HVILSHØJ:En elendig, vår og kold sommer - og hermed et rigtig dårligt honningår. Sådan lyder konklusionen fra Jan Sørensen, der er næstformand i Biavlerforeningen Vendsyssel. - I år har bierne fra sidst i juni og hele juli brugt mere honning, end de har været i stand til at hente hjem. Så vi har været nødt til at fodre i nogle af familierne, tilføjer Jan Sørensen. Han har egen bigård på sin matrikel ved Hvilshøj - ni stader i alt. Og en dårlig honninghøst kan ikke få ham til at opgive den sødmefyldte hobby. På museum I morgen og søndag vil han og andre biavlere fra foreningen fortælle om deres hobby samt slynge og sælge honning på Vildmosemuseet i Brønderslev. Det sker i forbindelse med weekendens levendegørelse af museet. Jan Sørensen er en af mange, der håber, at flere i fremtiden kommer til at beskæftige sig med biavl. - Vi mangler virkelig biavlere i Danmark. Under krigen var der 35.000 biavler - i dag er vi cirka 4100. Og i forhold til landmændenes afgrøder og planteproduktionen, er det ved at blive et problem med bestøvningen, tilføjer Jan Sørensen. Mens den danske honningproduktion har en årlig værdi på cirka 60 millioner kroner, skønnes værdien af biernes bestøvning at være op mod tre milliarder kroner om året. Og EU-kommisionen har beregnet, at 20.000 plantearter ville uddø i løbet af få år, hvis der ikke var bier til at bestøve dem. Fredelige bier For Jan Sørensen er bierne rendyrket hobby. - Jeg skal bare have det til at løbe rundt. Der er utroligt meget arbejde, og jeg går og hygger mig med det. - Jeg snakker lidt med bierne - det skal man. Det handler om, at jeg skal have nogle bier, jeg kan komme i nærheden af. Min stader står omkring mit hus - 25 meter fra køkkenvinduet og lige op til naboen. Så det kan ikke nytte, jeg har aggressive bier - gennem avlsarbejdet kan jeg sikre at bierne ikke bliver aggressive, og gør de det, kan jeg sætte en ny dronning ind. Jan Sørensen følger sine biers velbefindende tæt og tilser ofte familierne i staderne. - Jeg har det sådan, at jeg skal kunne gå i min t-shirt ned til mine bier for at se, om de har det godt uden at blive stukket. Og sådan har de fleste biavlere i Biavlerforeningen Vendsyssel det - vi er hobbybiavlere. Holdningen viser, at honningproduktionen for hobbyavlerne ikke er altafgørende - jo mere aggressiv bien er, jo mere honning slæber den nemlig til huse. Arvede bigården Jan Sørensen arvede for to et halvt år siden sin fars bigård. - Det var egentlig ikke mig, der skulle have den, men min lillebror. Broderen var imidlertid ikke interesseret i bibeskæftigelsen. - Nu er jeg over 50 år, og så tænkte jeg, at jeg nok skal have et eller andet at give mig til, når jeg bliver gammel. Så jeg kastede mig ud i det. Og min kone er også blevet helt bidt af bier - hun synes, og det er sjovt og spændende og er nu også aktiv biavler. Mange staldtips har parret hentet i skolebigården på Stadevej ved Brønderslev. Og kurser har også rustet dem til udfordringen. - Biavleren skal hele tiden holde øje med, om bierne har det god, om de har foder, om de er ordentligt indvintret, om der er ordentlig yngelproduktion, om staderne står det rigtige sted. Det er sjovt at kunne leve sammen med bierne og sørge for, at de trives. Luft under vingerne Jan Sørensen er udlært gartner og arbejder som sådan - og med biavlen er ringen blevet sluttet. - Planteverdenen og bierne hænger tæt sammen. Det er sjovt at opdage, hvad bierne gør for naturen - de følger jo planternes livscyklus. I Hvilshøj går bierne på jagt efter nektar på rapsmarkerne. - Og så har vi nogle braklagte engarealer samt villahaver, hvor der også er meget af trække på. Så det er et rigtig godt sted at have bier - både for bierne, os og landmændene. Her kan bierne få luft under vingerne - og det kan vi også, smiler han. Og nye opgaver er i vente. Midt i august skal bierne rustes til vinteren - de får sukkervand til erstatning for den honning, biavlerne har taget ud. - Det er jo biernes vinterforråd, vi sidder og spiser, siger han med henvisning til honningglasset på bordet. - Midt i august er der ikke mere nektar og pollen til bierne, og så får de sukkervand til erstatning. Vi samler familierne i et magasin, og her bor de hele vinteren.