Hadsund

Et sølvbryllup uden mage

HADSUND:Æresporten var rejst, der blev sunget og holdt tale, og hovedpersonen spenderede morgenmad ganske som til et rigtigt sølvbryllup - selv om der ikke var to mager til stede, og datoen var helt forkert. Det var nemlig VUC Østhimmerland, der i går markerede, at det 1. august havde 25 års jubilæum i amtsligt regi. Forstander Peter Müller forklarede tidpunktet med, at det ville have været ”lidt tamt at fejre sølvbryllup uden de vigtigste”, og derfor havde man ventet til skoleåret var begyndt og kursisterne til stede. Han syntes i øvrigt, at det er fint at tage et forhold op til revision efter 25 år og konstaterede, at det netop var, hvad amtet har gjort ved at ændre VUC-strukturen. For VUC Østhimmerland betyder det, at man fra årsskiftet bliver til en afdeling af VUC Himmerland. Der er ikke lagt op til, at det skal have konsekvenser for lokalbefolkningen, sagde Peter Müller. Derimod skæres der ned på ledelses- og administrationstid. - Men der skal jo laves det samme, siger Peter Müller, der dog ikke selv direkte kommer til at opleve konsekvenserne af det. Han skifter nemlig job til udviklingschef for hele VUC Nordjylland. Han lovede, at medarbejderne nok skal sige til, hvis omlægningen får negative konsekvenser, men mindede om, at kursisterne er de bedste til at råbe op om det lokale behov for undervisningsmuligheder. Peter Müller lagde i sin ”sølvbryllupstale” netop vægt på den lokale forankring, og han jonglerede sig frem til, at hver eneste voksne hadsunder rent statistisk er blevet undervist på VUC Østhimmerland. Efterfølgende uddybede han, at man med undervisning i en lang række byer har taget det alvorligt, at man var VUC for fire kommuner. Dertil kommer undervisning og kurser på virksomheder i området. Der har dog også været kræfter til at se videre ud, og VUC Østhimmerland fik således i 2001 en europæisk sprogpris ligesom man deltager i internationale netværkssamarbejder. - Vi er faktisk ret kendte, smiler han.

Forsiden