Et sommerferiejob og en spand med potteskår

Jens Nielsen fra Tilsted udgravede for godt 40 år siden et lerkar, der er et af Danmarks fineste fund fra ældre jernalder - Nørhåkarret.

12
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Jens Nielsen og Nørhå-karret. Der har i mere end 40 år været mange teorier og gætterier om hvad karret har været brugt til. Jens Nielsen tror, at karret har været brugt til opbevaring af korn vinteren over.

En god historielærer og nogle år med andre gode lærere i "de store klasser" på Borgerskolen i Thisted fik vognmandens søn fra Tilsted til at tro på sig selv. I Jens Nielsen havde historielæreren også sået et kim til en stor interesse for historie og senere arkæologi. Da Nørhåkarret, som Jens Nielsen fandt for 40 år siden, kom tilbage til Museet for Thy og Vester Hanherred, gav det Jens anledning til at kigge lidt i sit eget bakspejl. Han priser blandt andre lærerparret Else og Poul Pedersen for deres arbejde. Efter skoletiden begyndte Jens at læse til lærer. I sommerferien 1968 havde han fået arbejde som medhjælper til håndværkerne, der restaurerede Tilsted Kirke. I et redskabsskur på kirkegården vakte en spand med nogle potteskår interesse. Med lidt detektivarbejde fandt Jens frem til, at potteskårene kom fra noget muldjord fra en grusgrav ved Nørhå. Det skulle undersøges. Hurtigt fandt Jens ud af, at der omkring grusgraven var nogle særdeles velbevarede brandtomter fra ældre jernalder - omkring Kristi Fødsel. Jordbundsforholdene havde bevaret mange - også organiske - materialer. Der blev blandt andet fundet reb, der havde "overlevet" et par tusinde år i jorden. Det blev dog to store lerkar, der skulle vise sig at være enestående. Lerkarrene var kvadrater på henholdsvis på 65 og 95 centimeter. Nørhåkarret, som nu igen efter en omfattende restaurering står på Museet for Thy og Vester Hanherred i Thisted, kom på forunderlig vis til at vise Jens vejen for et noget anderledes arbejdsliv, end han havde forestillet sig, da han begyndte at læse til lærer. I fire år gravede Jens i byhøjen, på kanten af grusgraven, i Nørhå. Til at begynde med var det svært at overbevise den arkæologiske verden om, at der i Nørhå var fundet et helt enestående lerkar fra ældre jernalder. Helt usædvanlig var udformningen og udsmykningen. Jens manglede viden om, hvordan han skulle sikre de store kar. Det lykkedes dog at få karrene og skårene bragt hjem i forældrenes garage i Tilsted. På forældrenes loft var der efterhånden skår over det hele. Kun smalle gange gjorde det muligt at forsøge at få puslespillene til at gå op. Jernalderfamiliens tragedie med et nedbrændt hus blev til en fantastisk historie. Lerkarret blev knust af nedfaldne, brændende materialer. Tilbage var bunden og en 20 - 30 centimeter høj dynge skår. Heldigvis var noget af karrets sider intakte. Det gjorde det muligt at fortsætte de usædvanlige mønstre og på den måde få karrets puslespil til at gå op.