Lokalpolitik

Et spændende år for alle ansatte

Kommunesammenlægningen vil sætte sit præg på 2005

BRØNDERSLEV:- Det er et meget spændende år, vi har taget hul på. Det sagde kommunaldirektør Søren Steensen i sin nytårstale på rådhuset i Brønderslev. - Ved fælles hjælp kan vi sørge for, at det også bliver et godt år, hvis vi blot vil holde fast i de centrale værdier om at ville samarbejde samt at være fleksible og forandringsparate. - Man skal være åbne og ærlige. Man skal turde sætte mål og følge op på dem. Det skal også være sjovt og humørfyldt. Søren Steensen sagde, at fremtidens udfordringer er præget meget af den kommende kommunesammenlægning med Dronninglund samt overførsel af opgaver fra amtet. 2005 kommer til at stå i forberedelses tegn. - Vi skal sammen sørge for, at det bliver forberedt så godt som overhovedet muligt, for kun ved god forberedelse kan vi sikre, at resultatet bliver godt. - God forberedelse er mange ting. Det er at blive bevidst om forskelle og ligheder mellem de to kommuner, og så begynde at opbygge en ny organisation ud fra denne viden. - Det er at lære hinanden at kende, at være åbne over for kulturforskelle, kun derved kan vi undgå mytedannelser om hinanden. - Det er at forberede sig selv på, at der vil komme forandringer, som betyder, at jobbets indhold kan forandres, at ens kollegaer kan blive andre, at placering af ens job kan blive en anden. - God forberedelse er også medvirkende til, at den daglige service og drift over for borgerne er på et højt og stabilt niveau – selv om der er tale om en forandringernes tid. Hvis ikke borgerne oplever et højt serviceniveau i denne overgangstid, da kan det blive vanskeligt at opretholde den positive stemning, der er overfor kommunesammenlægningen i dag. - Her har vi nok den største enkeltstående udfordring for 2005, nemlig at der kun er tale om en forberedelsesfase – der kan ikke træffes endelige, afklarende beslutninger. - Jeg er helt klar over, at det er en meget vanskelig situation for den enkelte at håndtere, men vi må være tålmodige og yde den indsats, der er nødvendigt for, at der ligger så gode beslutningsoplæg som muligt for det ny sammenlægningsudvalg i 2006. - Vi vil alle få en rolle i denne forberedelsesfase, nogle mere udfarende og synlig end andre, men det er vigtigt at huske på, at alle roller er vigtige for det samlede resultat af denne forberedelsesfase. - Den tryghed, som politikerne har signaleret i det personalepolitiske idegrundlag for sammenlægningen, under forudsætning af vores omstillingsparathed, er også medvirkende til, at vi hver især vil kunne udfylde vores roller i forberedelsesfasen, selv om vi ikke kender vores endelige roller og placering i den nye organisation, sagde Søren Steensen.

Forsiden