Et spark bagi

Dansk økonomi er på vej i den forkerte retning, og regeringen skubber på.

Økonomien skrumper, og med forhøjelser af skatter og afgifter er der på ingen måde bedring i sigte. De seneste tal, der netop er blevet offentliggjort fra Danmarks Statistik, taler deres tydelige sprog. Dansk økonomi skrumpede med 0,8 pct. fra 2. til 3. kvartal. Samtidig er forbrugernes tillid til fremtidsudsigterne for dansk økonomi i frit fald. Desværre har forbrugerne nok ret i de pessimistiske antagelser, for med den politik regeringen fører er det vanskeligt at bevare optimismen. Regeringen er sammen med Enhedslisten blevet enige om at opkræve yderligere fem milliarder kroner i skatter og afgifter. De eneste, der for alvor kan glæde sig over den beslutning er grænsekøbmændene. Højere afgifter får danskerne til at købe mindre, og hvis folk endelig køber noget, ja så er det meget sandsynligt, at det bliver i butikker uden for Danmark. Det er ikke kun almindelige mennesker, der rammes af regeringens tiltag. Vores store virksomheder, som tjener penge hjem til Danmark, bliver også ramt. Blandt afgiftsforhøjelserne er en femdobling af den såkaldte NOx-afgift. Den rammer for eksempel cementfabrikken Aalborg Portland. Det kan meget hurtigt få den konsekvens at der ikke længere bliver produceret cement i Danmark, men at vi i stedet kommer til at importere fra Nordtyskland. Resultatet er tab af arbejdspladser, miljøet får det hverken værre eller bedre, og der kommer ikke flere penge i statskassen. Dansk Metal anslår ligefrem at afgiftsforhøjelsen betyder tab af mindst 1300 arbejdspladser. Helle Thorning-Schmidt og Ole Sohn lovede os en "kick start" af dansk økonomi, men det eneste de kan finde ud af er at give både befolkningen og virksomhederne et spark bagi. I stedet burde Danmark have et spark fremad i form af laverer skatter og afgifter, sådan at vi kan forblive konkurrencedygtige med resten af verden, og dermed fortsat sikre industriarbejdspladser i Danmark.