Lokalpolitik

Et spil om millioner

Åbent budgetforslag klar til førstebehandling i byrådet

DRONNINGLUND:Der er millioner i spil, når byrådet på årets septembermøde på tirsdag førstebehandler forslaget til kommunens budget for 2006. Det er en kendsgerning, efter at økonomiudvalget nu har indstillet et meget åbent budgetforslag til byrådets førstebehandling - en byrådsbehandling, der i øvrigt ser ud til "kun" at skulle blive en opvarmning til det næste, lukkede budgetmøde i byrådet. Sidstnævnte møde holdes i slutningen af næste uge, og borgmester Mikael Klitgaard (V) håber og tror på at kunne indgå et nyt budgetforlig på dette lukkede møde. - Det er kun småting, der skiller os, så vi kan lige så godt tage og blive enige dér, siger han. Selv om Mikael Klitgaard taler om "småting", så er det som nævnt i indledningen stadig millioner, der p.t. er i spil. Der er dog en udbredt enighed om, at næste års kommunebudget skal være et budget, der driftsmæssigt er i balance - og hvor størrelsen på og prioriteringen af næste års anlægsbudget afhænger af, hvilke lånemuligheder kommunen får. Dertil kommer imidlertid en række ønsker om at forbedre kommunens driftsbudget næste år. Det er blandt andet ønskerne om at få flere penge til kommunens to nye juniorklubber og de ekstra elever i fri-og efterskolerne, og disse ønsker beløber sig - alt efter de forskellige byråds-grupperinger - samlet set til et sted mellem 3,4 og 3,8 mio. kr. Over for disse ønsker, der i sagens natur kræver finan-siering andetsteds fra, ligger en række forslag om, hvordan man omvendt kan finde måder at bruge færre penge på i 2006. Disse spare/omstruktureringsforslag ligger p.t. på mellem 1,8 og 3,4 mio. kr., og derfor gælder det nu for byrådet om at få samlet et budgetmæssigt puslespil, hvor driftsbudgettet holdes i den nævnte balance, og hvor ekstraudgifterne til de nye ønsker opvejes af om de besparelser, der kan opnås ved at omstrukturere nogle af de nuværende udgiftsposter på budgettet. Mikael Klitgaard ønsker ikke på nuværende tidspunkt at gå ind i en detaljeret debat om de forskellige poster, der fortsat skiller de politiske parter i byrådet. - Der er holdninger til både det ene og andet, men der er ingen grund til at debattere det, idet de forskellige grupper endnu ikke selv er helt afklarede, forklarer han - og fortsætter: - Jeg regner nu med, at byrådet siger god for det her på byrådsmødet på tirsdag, og så lad os derefter få en snak om det på næste budgetmøde for at se. om vi ikke kan finde en fælles løsning.