Turisme

Et stigende antal gæster på Aalborgs hoteller

Flere kongresser og flere turister med penge til oplevelser

Flere turister besøger Aalborg. De største kundegrupper er danskere og nordmænd, men også antallet af tyske og engelske gæster stiger. Arkivfoto: Grete Dahl

Flere turister besøger Aalborg. De største kundegrupper er danskere og nordmænd, men også antallet af tyske og engelske gæster stiger. Arkivfoto: Grete Dahl

AALBORG:Set fra en forbrugers synspunkt går det godt i Danmark, og det kan også ses i antallet af overnattende gæster på hotellerne i Aalborg Kommune. Fra januar til juli har hotellerne fået 10,2 procent flere gæster, end i den tilsvarende periode i 2006. Det oplyser marketingschef Peter Hermansen fra Visit-Aalborg. Han fortæller, der er tale om en stigning, som er større end stigningen både i Nordjylland og på landsplan. - Fremgangen er en konsekvens af, at det går godt i samfundet, og at turisterne derfor har flere penge. Men der har også været flere gæster på forretningsrejse og endelig har vores arbejde for at trække store internationale kongresser til Aalborg båret frugt, siger Peter Hermansen. Aalborg var i juni vært for konferencen, Intelligence Transport Systems 2007, men indsatsens resultater bliver mere synlige på lang sigt. - Eksempelvis har vi netop vundet en konference, som først finder sted i 2013, siger Peter Hermansen. Han oplyser, at kongresserne er vigtige ikke blot for at skabe omsætning i Aalborgs butikker, hoteller og restauranter, men også for at være med til at fastholde fokus på udviklingen af Aalborg Universitet og nordjysk erhvervsliv generelt. Tyskere og englændere De største kundegrupper er danskere og nordmænd, og fremgang på disse områder tæller godt, men Peter Hermansen fremhæver også udviklingen på de mindre markeder, som Tyskland. - Vi har haft 11.000 tyske gæster på hotellerne, og det er alligevel en stigning på 44,7 procent, siger Peter Hermansen. Der har også været flere engelske gæster som følge af Sterling Airways nu godt et år gamle rute Aalborg-London, der er blevet fulgt op med en kampagne for Nordjylland med et budget på 1,5 millioner kroner i det engelske. Desuden var BBC Hollidays på besøg i Aalborg, og det resulterede i et fem minutter langt indslag på landsdækkende engelsk tv ved juletid sidste år. - Vi har haft 33 procent flere engelske besøg. Aalborg Lufthavn og Sterling Airways er tilfredse, og selv om der overvejende flyves danskere til og fra England, så benytter stadig flere englændere også ruten, siger Peter Hermansen. VisitDenmarks kontor i London satte sidste år et mål med 12.000 engelske overnatninger i Aalborg i år, og fra januar til og med juli er tallet 7800 engelske hotelgæster. Under alle omstændigheder mener Peter Hermansen, at fremstødet for Nordjylland i England har været positivt. - Ud fra vores ressourcer er det en positiv udvikling. Selv om der set med vores briller var tale om en stor kampagne, så er den ikke stor set med engelske briller. Det er jo et kæmpe rejsemarked, og Sterling Airways er stadig et nyt ¿brand¿ i England, siger han.