Lokalpolitik

Et stort ja til regional kulturaftale

LØKKEN-VRÅ:Løkken-Vrå er ligesom de øvrige 26 nordjyske kommuner med i den regionale kulturaftale, der træder i kraft til nytår og løber frem til kommunesammenlægningerne om to år. Det medfører, at kommunalbestyrelsen forpligter sig til hvert år at afsætte 2,50 kr. pr. indbygger til lokale kulturprojekter. Derudover kan der opnås støtte fra amtet og staten til projekterne. Kulturudvalgsformand Sven Bertelsen (L) anbefalede kommunalbestyrelsen at bakke op om kulturaftalen. - Der er mange, mange muligheder i det her. Og jeg HAR været i Aalborg og underskrive papirerne, sagde Sven Bertelsen. Idéen blev godtkendt uden afstemning, da resten af kommunalbestyrelsen også synes om den. Aftalens overordnede mål er blandt andet at understøtte regional vækst samt at medvirke til at skabe kulturel og identitetsmæssig sammenhæng.