Skagen

Et stort projekt

Nok et stort projekt er fremlagt og rigtig mange mødte op på Color hotel d. 21 november, tak for det¿ Tak, og ros til Frederikshavns kommunes forvaltning, som hermed gav Skagens borgere mulighed for at sige fra overfor det, man benævner projekt ¿Lille Strand¿ og tillige sørgede for at de mange, der havde noget på hjertet fik chancen¿ De, der skulle fremlægge og de, der står bag projektet fik nok en blandet oplevelse, men forhåbentlig har alle dog forstået , at man i Skagen ikke vil acceptere et så markant og grådigt projekt.. Nej tak!!! Det er derfor absolut nødvendigt, at alle i Skagen og med tilknytning til hertil skal skrive hver deres indsigelse imod dette lille strand projekt.. eller benyttet sig af den enkelte indsigelseskupon, som man fra initiativgruppen i Skagen Onsdag har ladet indrykket og som alle blot kan klippe ud, underskrive, aflevere eller sende direkte til Frederikshavns kommune pr. post eller pr. mail. tf.@frederikshavn.dk Det er en stor chance for os alle til nu at vise hvordan vi i Skagen gerne vil at vores del her yderste oppe skal udvikle sig i fremtidens storkommune Frederikshavn¿ Det bør ske med hensyntagen til kultur miljøerne i de gamle bydele og i respekt for den forskellige arkitektur, der forefindes der, det trods alt stadig det, der formår at tiltrække turismen. Netop dette er man på havnen ikke afhængig af og derfor skal der disse erhverv have de bedste betingelser og ikke belemres med luksusboliger, der nok meget snart ville påklage flere gener end vi, der er vant til lidt af hvert, som Skagen nu har udviklet sig på godt og mindre godt. Alt for meget er sket som ikke burde være sket, nej stop til det der blot er på mode. Derfor hellere kreative forslag til nye tiltag, som alle kan glædes over og så Skagen trods alt kan bevare lidt af det særpræg, som nu desværre blandt så meget andet også er så stærkt truet af kapitalstærke kræfter fra alle sider. ¿Less is more¿ !!!