Forskning

Et stort uudnyttet potentiale

ERHVERVSPHD:Overraskende få virksomheder i Nordjylland har benyttet sig af ErhvervsPhD-ordningen. Investering i forskning er et helt centralt parameter for, at Danmark klarer sig godt i den globale konkurrence: Både mht. at få uddannet de bedste forskere til morgendagens videnbaserede virksomheder og for at få genereret den viden, som virksomhederne kan bygge deres kommende forretning på. Der er heldigvis stort fokus på vigtigheden af at afsætte midler til forskning og udvikling, både fra politisk side og i rigtig mange små og store virksomheder. En af de mest populære ordninger inden for feltet er ErhvervsPhD-ordningen. ErhvervsPhD-ordningen giver en virksomhed, et universitet og en kandidat mulighed for at skræddersy et individuelt treårigt forskningsprojekt med et kommercielt sigte. Som en tilskyndelse får virksomheden, der ansætter den studerende, et løntilskud fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen. De virksomheder, der deltager, lægger især vægt på, at de får adgang til unik viden fra universitetsmiljøerne, som ellers ville være vanskelig at komme i nærheden af. Universiteterne får en pipeline og et netværk i erhvervslivet, som er med til at sikre, at forskningsresultaterne kan anvendes direkte i de enkelte virksomheder. Ordningen er i høj grad med til at få flere forskningsprojekter ud i virksomhederne. I 2008 blev der godkendt 119 ErhvervsPhD-projekter, ni procent flere end i 2007 og væsentligt flere end i 2005, hvor tallet var 85. Desuden er flere virksomheder uden for hovedstadsområdet nu kommet med i ordningen. Desværre har de nordjyske virksomheder ikke rigtig fået øjnene op for disse muligheder. Kun to (!) ud af de 119 projekter, der blev godkendt sidste år, var forankret i nordjyske virksomheder. Og det tal har ikke ændret sig synderligt over de seneste år. Det er ærgerligt, når man ser på det afkast af viden og den opbygning af netværk, som de deltagende virksomheder opnår og har stor gavn af. Til sammenligning har vores naboer i Midtjylland igangsat hele 28 projekter i 2008, hvilket er knap 24 pct. af det samlede antal. Aalborg Universitet er for nylig blevet kåret som landets bedste universitet til at samarbejde med erhvervslivet, hvorfor vi meget gerne vil være med til at få igangsat flere ErhvervsPhD-projekter i regionen. Vi vil i de næste år gøre en aktiv indsats via match-making og opsøgende aktiviteter over for virksomheder. Der er mange eksempler på, hvordan en ErhvervsPhD-studerende kan indgå i en virksomhed. Det kan være en lille virksomhed, der får adgang til en forskningsressource, som ellers havde været uden for rækkevidde. Det kan være en større virksomhed, hvor flere ErhvervsPhD’ere indgår i forskellige afdelinger eller udgør en del af kernen i selve forskningsafdelingen. Eller det kan være flere små virksomheder, der deles om en studerende. Blandt de nordjyske virksomheder, der har ansat en ErhvervsPhD-studerende, er der f.eks. en virksomhed med kun tre ansatte. Sammen med Forsknings- og Innovationsstyrelsen har Aalborg Universitet taget hul på indsatsen med at få flere nordjyske virksomheder med i ErhvervsPhD-ordningen ved i tirsdags at invitere alle interesserede virksomheder og studerende til at høre mere om, hvad man som partner kan få ud af at deltage. Det er forhåbentligt blevet startskuddet til, at væsentligt flere nordjyske virksomheder fremover deltager i – og får gavn af – nye ErhvervsPhD-projekter. Dagen var heldigvis en succes med et stort fremmøde af virksomheder, studerende og forskere, og efterfølgende kom der flere aftaler i stand som følge af arrangementet.