Et svært valg: pesticider eller kolera

Plan- og miljøudvalget beslutter om drikkevand i Hjørring skal renses - eller være forurenet

HJØRRING:Når borgerne i Hjørring tager et glas vand fra vandhanen, kan det godt være at vandet ikke er helt så rent som det burde være. Der er rester af sprøjtemidler i vandet - pesticider. Det er ikke meget, og ifølge embedslægen er der ingen risiko forbundet med at drikkevandet. I hvert fald ikke her og nu. Konsekvenserne på længere sigt er der ingen, der kender. Hjørring Vandselskab bad i foråret Hjørring Kommune om tilladelse til at rense drikkevandet over aktivt kul, men Plan- og miljøudvalget har ventet på en udtalelse fra Miljøcentret i Århus. Miljøcentrets udtalelse i sagen foreligger nu, og sagen er på dagsordenen for Plan- og miljøudvalgets møde i eftermiddag. Farlig glidebane Én af de politikere, der ikke bryder sig om rensning af drikkevandet er SF¿eren Jørgen Bing. - Det er en meget farlig glidebane, fastslår han. Jørgen Bing er bange for at man kommer til at tage forurening af grundvandet mindre alvorligt, fordi man jo bare kan rense det. - Hvis jeg skal stemme for rensning af vandet, skal der være nogle helt klare betingelser. Det her er virkelig en påmindelse om at nu skal vi godt nok til at passe på vores drikkevand, siger han. Drikkevandet i Hjørring er gradvist blevet mere forurenet med pesticider, og Hjørring Vandværk søgte første gang i 2002 Nordjyllands Amt om tilladelse til ¿udvidet vandbehandling¿. Principsag Amtet sagde nej. I Danmark er det et princip at borgerne skal kunne tappe rent, urenset vand fra hanerne. Er der problemer med grænseværdierne, skal drikkevandet ikke renses - det skal beskyttes. Men her og nu står Hjørrings politikere i realiteten med valget imellem at tillade rensning af drikkevandet og at acceptere, at der er pesticider i vandet. Miljøcenter Aalborg vurderer, at Hjørring Vandselskabs muligheder for at finde rent vand nok andre steder er meget begrænsede, også selv om man leder i nabokommunerne.