Skolevæsen

Et tilbud om et modningsår i trygge rammer

DRONNINGLUND:Østvendsyssel Ungdomsskole har 9. og 10. klasses elever, og tilbyder samme prøver som i folkeskolen. Skolen er selvejende og drives med statstilskud, og den bygger på det kristne menneskesyn. - For vi vil gerne sammen med eleverne skabe et fællesskab, hvor der er "højt til loftet" og "langt til væggene", fortæller Jens Rasmussen. På "Efterskolernes dag" på søndag er der åbent-hus over hele landet på samme tid, og uanset om man har meldt en elev til eller bare påtænker det, er dagen ment som et tilbud om at komme helt ind på skolerne, hvor elever og lærere står til rådighed som rundvisere og mange steder med åbne værksteder, så skolen virkelig "lever" for de besøgende. Et efterskoleophold er at betragte som et modningsår, hvor de unge kommer hjemmefra under trygge rammer, men det giver også et bredt grundlag for at undersøge det videre uddannelsesvalg. Og så er det et år, hvor eleverne både kan udvikle de faglige og personlige ressourcer i et socialt fællesskab. Søgningen til efterskolerne er stadig stor, men Jens Rasmussen fortæller, at det er vigtigt at følge med hele tiden, for hvor skolen for nogle år siden have "fuldt hus" længe før skoleårets start, skal man nu frem til august, før det endelige antal elever kendes. Som elev på Østvendsyssel Ungdomsskole deltager man også i arrangementer udenfor skolen, og her kan nævnes rock-koncert i Dronninglund Kirke samt Dronninglund Cup'en, hvor skolen lagde lokaler til.