EMNER

Et totalt forvandlet kirkerum LETOGLYST: Der er blevet en helt anden stemning i Fjerritslev kirke

FJERRITSLEV:Kirkegængerne får sig en stor glædelig overraskelse, når de i morgen møder op til genindivielsen af Fjerritslev Kirke. Det er et totalt forvandlet kirkerum, man træder ind i. Lyst og let, med nykalkede vægge, hvidmalet loft, nyt gulv i gule mursten og lyst træ, nymalede lyse bænke og strålende blanke messingkroner. Dem er der blevet seks flere af. takket være en anselig arv, så der nu er en meget bedre belysning i hele kirken. Alt inventar, inklusiv altertavle og alt kirkeligt udstyr har været ude for at gennemføre den omfattende renovering, og derfor skal kirken genindvies, før den kan tages i brug igen. Indvielsen foretages af Aalborg Stifts biskop Søren Lodberg Hvas, der sammen med provst Poul Farsinsen, Tømmerby, sognepræsterne Niels Jørgen Langdahl og Ejler Winkel samt to tidligere sognepræster, Niels Erik Rosendal og Edvind Kristensen, vil gå i procession med de hellige genstande fra kirkepladsen ind i kirken. - Der er et fast ritual, der skal følges, når de hellige ting som alterkalk, dåbsfad, bøger og så videre skal tages i brug igen, forklarer Ejler Winkel. - Når de har været ude af kirken, skal de genindvies, og det står biskoppen for. Søren Lodberg Hvas vil holde en kort tale til menigheden, og Niels Jørgen Langdahl holder dagens prædiken. Poul Farsinsen og Ejler Winkel står for den efterfølgende nadver.